Ekonomika

EVRK versija 2 veiklų klasifikatorius

EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20
d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sąjungos šalyse. Šio reglamento 4 – ame straipsnyje pateikti nacionalinių versijų rengimo reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant EVRK 2 red. Skaityti viską

Žolinių augalų panaudojimas kietajam biokurui

Temos aktualumas: dėl vis sparčiau augančios pramonės, vis labiau didėjant energijos poreikiams ir tuo pačiu mažėjant tradiciniams, iškastiniams, energijos ištekliams (nafta, anglis ir pan.) buvo pradėta ieškoti alternatyvių, atsinaujinančių išteklių, kuriais būtų galima patenkinti iškilusius žmonijos energetinius poreikius. Skaityti viską

Laukinių grybų ir uogų, vaistažolių rinkimo veiklos įvertinimas

Grybavimas, uogavimas ir vaistažolių rinkimas tiek asmeniniams tikslams, tiek verslui turi labai senas tradicijas. Tai įrodo įvairūs papročiai, tradiciniai valgiai, etnomedicina ir etnobotanika. Dabartiniu laiku kai kurių regionų gyventojai užsiima šiomis alternatyviomis veiklomis tam, kad pagerintų savo socialines, ekonomines gyvenimo sąlygas. O kai kuriems gyventojams tai yra vienintelis pragyvenimo šaltinis. Šie „reiškiniai” daugiau yra pastebimi tuose Lietuvos regionuose, kur sąlygos plėtoti žemės ūkį nėra palankios (nederlingos žemės naudmenos), žmonių užimtumas yra žemas, didelis nedarbas. Skaityti viską

Pension system models and management tendencies in EU

Questions on the pension system reform in Lithuania are becoming more and more actual. The actuality of the pension system reform is conditioned by the social-economic situation in Lithuania. According to the data of EUROSTAT, expansions on pensions in Lithuania were only 63,2 GDP in 2004 compared to a total of EU-15. It is forecast that a number of elderly people will grow from 15 percent in 2004 to 26,7 percent in 2050. It means that expenses on pensions will increase because of growing number of pensioners; accordingly, the level of social insurance has to be raised. From 1995 to 2006 an average level of state social insurance pension in Lithuania more than trebled but the level of average pension is still less than minimum pension of EU – 15. Reformation of pension system of Lithuania is also stimulated by the European Union membership and participation in the social policy of the European Union. Skaityti viską

STUDENTŲ VERSLUMO GALIMYBĖS IR TRUKDŽIAI

Informacinių technologijų, informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos sąlygoti nauji socialiniai santykiai ir reiškiniai, nepilnai paaiškinami standartinėmis tapusių, praeityje perversmus kėlusių idėjų ir teorijų. Šiuolaikiniai socialiniai santykiai ir reiškiniai turi daug savitumo ir jiems reikia naujomis žiniomis besivadovaujančių specialistų. Žinių ekonomikoje įmonėms reikalingi ne tik išsilavinę ir kvalifikuoti, bet ir versliai mąstantys darbuotojai. Būtent jie dabar dažniausiai būna pagrindinis įmonės turtas ir pajamų srauto kūrimo šaltinis. Jie taip pat dažnai gali prisidėti prie įmonės veiklos tobulinimo, produktų savybių gerinimo ir naujų idėjų, labai reikalingų įmonėms, generavimo. Būtent į verslumą linkę žmonės dažniausiai sugalvoja naujas, niekur nematytas, idėjas, kurios ir padeda kurti pridėtinę vertę visiems. Be to, verslumas yra svarbi šalies piliečių savybė, kuri dažnai apibūdinama kaip vienas iš faktorių, skatinančių šalies ekonominį augimą, ir stipriai lemia šalies vystymąsi, jos darbo rinką bei socialinį stabilumą. Tokia žmogaus savybė yra jam dar naudingesnė, jeigu jis ja pasinaudoja kurdamas savo nuosavą verslą. Būtent šis aspektas dažniausiai ir yra minimas kaip pagrindinis verslumo suteikiamas privalumas ar nauda asmeniui – galimybė pasinaudojant esančia proga kurti naują verslą. Skaityti viską

LIETUVOS PINIGŲ POLITIKA

Pinigų politika yra viena iš sudedamųjų valstybės ekonominės politikos dalių, todėl labai svarbu suvokti jos esmę ir veikimo dėsningumus.
Pinigų politika – tai gana sudėtingas procesas. Tinkamai vykdoma pinigų politika gali labai pagerinti šalies makroekonominius rodiklius, garantuoti bendrą šalies ekonomikos augimą. Vykdant pinigų politiką, labai svarbu pasirinkti tinkamą strategiją bei laikytis tam tikrų kriterijų, – tik tada ji tampa veiksminga. Skaityti viską

INOVACIJŲ STIPRINIMO GALIMYBĖS

Šiandieniniame pasaulyje kitimo tempams nuolat augant atsiranda perversmą sukeliančios technologijos, nauji produktai ir finansavimo galimybės. Konkurencijos, kaip ekonomikos progreso variklio, stiprėjimas vyksta dėl globalinės ekonomikos poveikio ir greitos technologijų plėtros. Šakose, kuriose yra didelė konkurencija, tik lanksčioms ir dinamiškoms įmonėms, sugebančioms greitai atsakyti į rinkos pokyčius pavyksta ilgą laiką plėstis ir pelningai veikti, sėkmingai kuriant nenutrūkstamą naujų produktų srautą. Skaityti viską

MAKROEKONOMIKA

BNP – bendras nacionalinis produktas, apskaičiuojamas, susumuojant visų šalies piliečių pajamas, nesvarbu, kur jos būtų gaunamos – savo šalyje, ar užsienyje. Neįskaičiuojami savo šalyje gauti užsienio piliečių rezultatai. Skaityti viską

Organizacija ir valdymas

Vadyba – valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius metų, o mokyklos – jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų objektas yra socialinės sistemos žmonės. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas – vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose.
Organizacija – ,tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą tikslą; visi organizacijos nariai drauge dirba siekiant šio tikslo. Vadybos tikslas yra organizuoti darbą taip, kad numatytus įgyvendinus ir iškilusius uždavinius išsprendus taikiai, per trumpą laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Skaityti viską