Ekonomika

Turto nuoma ir panauda

Turto nuoma ir panauda priklauso civiliniams-teisiniams santykiams. Šiuos santykius dažniausiai reguliuoja civilinis kodeksas, kuris savo svarba ir reikšmingumu nusileidžia tik valstybės pagrindiniam įstatymui – konstitucijai.
Paradoksas, bet iki šiol Lietuvoje galiojo ir dar apie pusmetį galios stagnacijos metais – 1964 – priimtas tarybinis Civilinis kodeksas. Jis buvo priimtas remiantis TSRS ir sąjunginių respublikų civilinių įstatymų pagrindais ir yra tarybinės teisės palikimas. Skaityti viską

Prekybos paslapčių panaudojimas tarptautiniame versle

Nuosavybė nuo pat visuomenės ir valstybės atsiradimo yra vienas iš kertinių visuomenės egzistavimo pamatų. Todėl visos valstybės visais laikais vienaip ar kitaip įtvirtindavo nuosavybės teisės institutą kaip priemonę nuosavybei apsaugoti. Pagal daugelį valstybės kilmės teorijų valstybė kaip tik dėl to ir atsirado, kad apsaugotų nuosavybės teises.
Bendrąja teisine prasme nuosavybės sąvoka apima visumą daiktų, priklausančių savininkui ir sudarančių jo turtą, kurį jis gali naudoti, valdyti ir juo disponuoti savo nuožiūra. Toks nuosavybės supratimas pirmiausia siejamas su materialiu turtu, kaip nuosavybės objektu. Tai įvairūs materialaus pasaulio dalykai, kurie yra žmogaus sukurti gamybos procese arba kitaip pasisavinti iš gamtos. Tačiau vystantis visuomenei plėtojosi ir nuosavybės formos bei santykiai. Vis didėjant visuomenės poreikiams, natūralūs ištekliai darėsi riboti, todėl pradėta ieškoti naujų rezervų, kurie buvo sukurti žmogaus intelekto dėka. Todėl šalia materialaus turto atsirado ir nematerialus turtas (išradimai, literatūros, meno, mokslo kūriniai, prekių ženklai, kompiuterinės programos ir t.t.) kaip žmogaus dvasinės kūrybos bei protinio darbo rezultatas. Taip plečiantis nuosavybės objektų ratui valstybėse kilo būtinybė nukreipti teisinį reguliavimą ir į jų apsaugą. Žmogaus intelektualinės veiklos rezultatai, kaip teisinės apsaugos objektai turi ryškią specifiką, skiriančią juos nuo įprastinių materialių nuosavybės objektų. Todėl visuomeniniams santykiams, atsirandantiems dėl tokių objektų sukūrimo, reguliuoti daiktinės teisės normos netinka. Reikalingos specialios teisės normos, kurios ir sudaro atskirą civilinės teisės pošakį – intelektualinės nuosavybės teisę. Skaityti viską

Marketingo tyrimo procesas

Šiuolaikiniam marketingo specialistui dabar beveik nuolat reikalinga informacija kaip analizuoti, planuoti, įgyvendinti marketingo priemones ir jas kontroliuoti. Jam reikalinga informacija apie klientus, konkurentus, tarpininkus ir kitas pajėgas, dirbančias rinkoje. Didėjant pirkėjų pajamų lygiui, šie tampa labiau ir labiau išrankesni. Pardavėjams vis sunkiau sekasi numatyti pirkėjų reakciją į įvairias prekių ar paslaugų charakteristikas, jų apipavidalinimą ir kitas savybes. Norėdami užpildyti tokias atsiradusias spragas, pardavėjai imasi marketingo tyrimų. Tokiu būdu imama labiau atsižvelgti į pirkėjų reikmes, o ne į poreikius. Skaityti viską

Transporto paslaugų svarba šiuolaikinei ekonomikai

Temos aktualumas. Ekonomikos globalizacijos, augimo, neįtikėtinų pokyčių kontekste transporto verslas jau nebėra toks, koks buvo prieš keletą metų, kai daugelis transporto paslaugas įsivaizdavo kaip nuobodų, ypatingų žinių ir kvalifikacijos nereikalaujantį procesą, prekių pristatymą iš taško A į tašką B. Norėdamos patenkinti augančius rinkos poreikius, transporto kompanijos šiandien negali apsiriboti joms įprastomis transporto paslaugomis. Klientai Lietuvoje bei Vakarų Europos valstybėse vis dažniau reikalauja viso paslaugų paketo, jų verslo idėjos supratimo, rinkos tyrimo, paslaugų kokybės, saugumo ir rentabilių sprendimų. Todėl krovinių gabenimo industrijoje, vežėjų vadyba turi keistis, pateikdama rinkai naujus paslaugų pasiūlos modelius. Paslaugų pasiūlos formavimas, pridedant gerai suplanuotas papildomas bei pagerintas pagalbines paslaugos neabejotinai gali tapti dideliu įmonės konkurenciniu pranašumu.
Darbo tikslas. Išnagrinėti paslaugas teikiančių įmonių pasiūlos struktūrą, remiantis mokslinėje literatūroje pateiktu kompleksinės paslaugų pasiūlos formavimo modeliu, bei pateikti paslaugų tobulinimo galimybes. Skaityti viską

Akcinės bendrovės ataskaita

Pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba drabužiais.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas Skaityti viską