MAKROEKONOMIKA

BNP – bendras nacionalinis produktas, apskaičiuojamas, susumuojant visų šalies piliečių pajamas, nesvarbu, kur jos būtų gaunamos – savo šalyje, ar užsienyje. Neįskaičiuojami savo šalyje gauti užsienio piliečių rezultatai.

GNP – grynasis nacionalinis produktas skiriasi nuo BNP, nes iš BNP minusuojama dalis, skirta amortizacijai, nusidėvėjimui. Tai naujas produktas, kurio dydis yra sunkiai paskaičiuojamas, be to atskirose šalyse svyruoja apskaičiavimo taisyklės.

Atsisiųsti macroekonomika

Nekaininiai visuminės paklausos veiksniai:
1) Vartotojų gyvenimo lygis – jei auga, kreivė pasislenka į dešinę, prie tų pačių kainų.
2) Vartotojų lūkesčiai – vartojimas gali stipriai padidėti, jei lūkesčiai yra labai blogos situacijos tikėjimasis.
3) Vartotojų įsiskolinimas – kuo didesnis įsiskolinimas, tuo vartojama mažiau. Vartotojas, kuris turi kreditą, yra priverstas vartoti mažiau, nes turi mokėti skolą.
4) Mokesčiai – kuo didesni mokesčiai, tuo vartojama mažiau.

Šie veiksniai taip pat sąlygoja kreivės pasislinkimą į vieną ar kitą pusę.

Visuminės paklausos kreivės judėjimo priklausomybė nuo investicijų išlaidų:
1) Palūkanų norma – jei didėja, kreivė pasislenka į dešinę, jei mažėja – į kairę.
2) Laukiamas pelnas iš investicijų.
3) Firmų mokesčiai – mokestis iš pelno dydžio. Jei mokesčiai aukšti, tai tuo mažiau lieka įmonei pelno ir tuo mažės investicijos.
4) Technologija – jos tobulinimas reikalauja vis didesnių investicijų.
5) Pertekliniai pajėgumai – (nepanaudotas kapitalas) – jei yra pakankamai neišnaudoto kapitalo, jau nebereikia tobulinti technikos – investicijos mažėja.

Valstybės išlaidų poveikis visuminės paklausos kreivės judėjimui:
1) jei išlaidos didėja, kreivė pasislenka į dešinę;
2) kuo transferinių išmokų dydis didėja, tuo daugiau perkama.

Grynojo eksporto (saldo) poveikis visuminės paklausos kreivės judėjimui:
1) jei eksportas didėja, kreivė pasislenka į dešinę ir yra daugiau gaminama;
2) jei importo mažėja, tai didėja paklausa šalyje pagamintoms prekėms – kreivė pasislenka į dešinę;
3) turi įtakos kitų šalių nacionalinis produktas – kuo geresnė padėtis kitose šalyse, tuo geriau šaliai kaimynei.