Vadyba

Vadybos referatai, kursiniai, darbo raštai, tekstai.

Lojalumo programos mažmeninėje prekyboje

Globalizacija, intensyvi konkurencija ir kintanti vartotojų paklausa skatina organizacijas ieškoti būdų, leidžiančių joms išlikti konkurencingoms rinkoje. Kompleksiškoje kintančioje aplinkoje organizacijoms vis svarbiau orientuotis į rinką ir vartotoją, tad jos bando užsitikrinti sėkmę kurdamos ir plėtodamos ilgalaikius ryšius su vartotojais. R. Tijūnaitienė, J. Šidlauskienė, E. Petukienė (2009) nurodo, kad pasikeitusi organizacijų aplinka lemia tai, kad jų veikloje aktualizuojama paslaugų paradigma, orientaciją į prekę keičia orientacija į vartotoją. Todėl šiuolaikinėmis sąlygomis organizacijų vadovams dažnai kyla klausimas, kokią organizacijos plėtros kryptį pasirinkti, kad galėtų išlaikyti vartotojų lojalumą, išsaugoti ar pagerinti reputaciją, gauti pelno ar plėtoti savo veiklą. Skaityti viską

Euro įvedimo strategija ir planavimas Lietuvoje

Lietuva stodama į Europos Sąjungą ir tapdama nare įgavo ne tik narystės privilegijas, tačiau ir tam tikrus įsipareigojimus. Vienas jų yra bendros valiutos – euro įvedimas, kuri pakeis nacionalinę valiutą. Visos šalys siekiančios narystės ES įsipareigoja įsivesti euro valiutą, kai tik atitiks ES keliamus reikalavimus, vadinamuosius Mastrichto kriterijus. Skaityti viską

Skaitmenines eros žurnalistika

Šiandieninė visuomeninė vis dažniau susiduria su technologinėmis naujovėmis. Technologijų tobulėjimas įgijo pagreitį. Kažkada neįsivaizduojami technologiniai stebuklai, kaip antai, radijas, televizija, kompiuteris, tapo realybe. Šiandien jie niekieno nestebina. Šiuolaikinės technologijos pranoksta visuomenės lūkesčius, pvz., internetu galima bendrauti, matyti žmogų kitoje žemyno pusėje, išsirinkti ir nusipirkti patinkantį drabužį iš JAV net nenuvykus ten, klausytis ne tik savo šalies radijo, bet ir tolimųjų kraštų, žiūrėti viso pasaulio televiziją tiesiog sėdint namuose. Tai tik keletas technologinių pranašumų, kuriuos vis aktyviau mūsų visuomenė priima. Skaityti viską

„Lietuvos pašto” veiklos analizė

PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ STRATEGINIS VALDYMAS: AB „Lietuvos pašto” veiklos analizė

Strateginis valdymas per pastaruosius dešimtmečius tapo reikšmingiausia valdymo naujove ir įgyja vis didesnę svarbą privataus bei viešojo sektoriaus organizacijose. Strateginio valdymo vaidmuo ir reikšmė šiuolaikinėje organizacijoje sparčiai didėja. Rinkos ekonomikos sąlygomis vis daugiau organizacijų skiria gerokai daugiau dėmesio sisteminiam programų ir projektų plėtojimui. Taigi, organizacijų veiklos sėkmę planuojant ateitį ir organizacijos ilgalaikį konkurencinį pranašumą vis labiau ėmė lemti strateginio valdymo elementai. Skaityti viską

Šeimos verslas, jo kapitalo ištekliai ir formos

Šeimos verslas yra vyraujanti įmonių forma visame pasaulyje, tačiau kaip fenomenalus reiškinys, pasaulio šalių mokslininkų pradėtas tyrinėti tik paskutiniais XXa. dešimtmečiais. Kad ir negausių tarptautinių mokslinių atliktų tyrimų dėka, tačiau yra įrodyta šeimos verslo įmonių ekonominio įnašo svarba. Skaityti viską

Klientų aptarnavimo elektroniniu paštu tobulinimo galimybės

Verslui labai svarbu užkariauti rinkas. Išleidžiamos didelės lėšos rinkų tyrimams, siekiant padidinti pardavimus. Ieškoma dalykų, kurie padėtų sukurti ar atrasti dar neužimtas rinkas, privilioti klientus bei juos išlaikyti. Inovacijos yra vienas iš įrankių, kuriuos diegiant bandoma privilioti klientus suteikiant patogesnes priemones, lengvesnes naudojimui, padarant paslaugas draugiškesnes vartotojui, o vartotojui lengvesnį gyvenimą. Skaityti viską

Pašto siuntų registravimo ir klientų informavimo sistemos tyrimas

Šiandieninis verslo pasaulis nebeįsivaizduojamas be dokumentų, siuntinių ir įvairių krovinių gabenimo tiek vienos šalies viduje, tiek kelių valstybių teritorijoje. Įmonės bei verslo organizacijos, siekdamos sutelkti visą dėmesį pagrindiniam verslui plėtoti ir vystyti, dažnai patiki siuntinių ir krovinių transportavimą pašto siuntinių gabenimo ir logistikos kompanijoms, kurių teikiamos paslaugos apima jų pristatymą „nuo durų iki durų”. Minėtų kompanijų klietai, norintys išsiųsti krovinį, suinteresuoti ne tik tuo, kad siunta būtų operatyviai, saugiai ir sėkmingai pristatyta gavėjui, bet ir kur ir kada tam tikru momentu yra jų krovinys, ar neatsitiko nenumatytų trikdžių bei kada jis bus pristatytas gavėjui. Skaityti viską