Lietuvių kalba

Lietuviški paukščių vardai

Pažintis su ornitologijos terminologija prasidėjo trečiame studijų kurse, kai teko rašyti kalbotyros kursinį darbą. Tada nagrinėti paukščius vardus atrodė daug įdomiau nei literatūros ar kalbotyros terminus, todėl buvo nutarta ir toliau tęsti darbą šia kryptimi. 2003 metai vadovaujamai docento St. Keinio teko rašyti bakalauro darbą „Lietuvos paukščių vardai”. Minėtame darbe buvo nagrinėjami XX a. II pusės paukščių vardai. Šis magistro darbas yra žvilgsnis į XX a. III – V dešimtmečio lietuviškosios ornitologijos terminiją. Skaityti viską

Lietuvių kalbos paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo realioji vartosena

Bendrinei lietuvių kalbai labai reikšmingas ir svarbus XIX amžius. Būtent šiuo laiku pradėjo formuotis gimtoji mūsų kalba. Pradžią dabartinės lietuvių kalbos raidai davė Lietuvos poetas Antanas Baranauskas. Autoriaus poemoje „Anykščių šilelis” apdainuojamas gimtasis kraštas, jo gamta ar Lietuvos senovė gyva bei vaizdinga kalba, kuri kiekvienam tampa suprantama ir aiški. Nors ši poema, kuri laikoma lietuvių literatūros klasika, buvo parašyta rytų aukštaičių anykštėnų patarme ir vis dėlto netapo bendrinės kalbos pamatu, tačiau labai daug nusipelnė bendrinės lietuvių kalbos susiformavimui. Skaityti viską

Lietuvių kalbos kontrolinis testas

1-2 Argi nerūpi bent retsykiais sielą apvalyti?
2-4 Atleistas paties prašymu.
3-4 Bendrai aš su tavimi nenoriu kalbėti.
4-5 Darbuotojams teisėtai kyla abejonių dėl premijų skyrimo.
5-2 Gavau per šimtą litų.
6-3 Gi tu dar jaunas!
7-5 Irma nusipirko naujas šliures.
8-5 Iki vakaro turite patuštinti salę.
9-4 Iš to išeina, kad būtina sušaukti klasės susirinkimą.
10-1 Jei neklausysi, teks nuo tėvo.
11-3 Jeigu patikėsime žurnalistais, viskas buvo kitaip.
12-3 Jeigu seniesiems patinka melodingos dainos, tai jaunimui – tranki muzika.
13-5 Man patiko jūsų rutuliojama mintis.
14-1 Mums kalba nesirišo
15-5 Neatidžiai rašant, randasi įvairių klaidų.
16-4 Pasigydyk, kol tapsi sveikas.
17-5 Per du metus išėjome visą literatūros kursą.
18-3 Per neatidumą prasprūdo klaida.
19-5 Suk po kairei.
20-5 Šįsyk, reikia pastebėti, jau nepadarei grubios klaidos. Skaityti viską