Skaitmeninio perdavimo sistemos

1. Eksploatuojamos ryšio linijos
1.1. Reikalavimai ryšio linijoms
2. Kreipiančiųjų sistemų elektrodinamika
2.1. EMB klasės ir tipai
2.2. Fizikiniai procesai KS
2.3. Elektromagnetiniai procesai laidininkuose ir dielektrikuose
2.4. EML energetiniai santykiai
2.5. Perdavimo režimai KS
3. Ryšio linijų konstrukcijos
3.1. Ryšio kabelių skirstymas ir žymėjimas
3.2. Kabelių pagrindiniai elementai
3.3. Tarpmiestiniai simetriniai kabeliai
3.4. Tarpmiestiniai bendraašiai kabeliai
3.5. Miesto tipo kabeliai
3.6. Kaimo ryšio kabeliai
4. Kreipiančiųjų sistemų teorija
4.1. Ryšio linijos ekvivalentinė schema ir lygtis
4.2. Banginė varža
4.3. Sklidimo koeficientas
4.4. Antrinių parametrų priklausomybė nuo dažnio
4.5. Elektromagnetinės energijos sklidimo greitis
5. Elektriniai procesai simetriniuose kabeliuose
5.1. Energijos perdavimas simetrine grandimi su nuostoliais
5.2. Simetrinių kabelių talpumas ir laidumas
5.3. Pirminių parametrų priklausomybė nuo dažnio, atstumo tarp laidininkų ir laidininkų diametro
6. Elektriniai procesai bendraašiuose kabeliuose
6.1. Energijos perdavimas bendraašiais kabeliais su nuostoliais
6.2. Bendraašių kabelių talpumas ir laidumas
6.3. Bendraašių kabelių antriniai parametrai
6.4. Geriausi bendraašių kabelių laidininkų santykiai
7. Signalai optinėje gijoje
7.1. Fiziniai procesai optinėje gijoje
7.2. Signalų slopinimas optinėje gijoje
7.3. Lūžio rodiklių pasiskirstymas optinėje gijoje
7.4. Optinės gijos kritinis dažnis ir normuotas dažnis
7.5. Modos optinėje gijoje
7.6. Signalų dispersija optinėje gijoje
7.7. Skaitinė apertūra
8. Grandžių elektromagnetinis ryšys
8.1. Elektromagnetinio ryšio prigimtis ir parametrai
8.2. Pagrindinė grandžių tarpusavio ryšio lygtis
8.3. Simetrinių grandžių pereinamieji slopinimai
8.4. Pereinamųjų slopinimų priklausomybė nuo linijos ilgio ir dažnio
8.5. Papildomi ryšiai tarp grandžių
8.6. Bendraašio kabelio tarpusavio ryšys
8.7. Ryšio varža
8.8. Bendraašių kabelių pereinamasis slopinimas
9. Ryšio kabelių simetrizavimo principai
9.1. Kabelio grandžių susukimas
9.2. Kabelio grandžių simetrizavimas
9.3. Žemo dažnio kabelių simetrizavimas kryžminimo būdu
9.4. Kondensatorinis simetrizavimas
9.5. Koncentruotas simetrizavimas
9.6. Aukšto dažnio kabelių simetrizavimas pagal kompleksinius ryšius
9.7. Žemo dažnio kabelių simetrizavimas
10. Išorės šaltinių ir ryšio linijų elektromagnetinis ryšys
10.1. Išorės trukdžių šaltiniai, klasifikacija, tipai
10.2. Žaibo įtaka
10.3. AĮL įtaka
10.4. EG įtaka
10.5. Įtakos į ORL ir KL ypatybės
10.6. Elektrinės įtakos skaičiavimas
10.7. Magnetinės įtakos skaičiavimas
10.8. Radijo stočių įtaka RL
10.9. Ryšio įrenginių apsauga nuo išorės poveikių
10.10. Apsaugos schemos, iškrovikliai, saugikliai
10.11. ORL apsauga
10.12. KL apsauga
10.13. Miesto tinklų apsauga
10.14. Kaskadinė apsauga ir žaibolaidžiai
10.15. Apsauginiai trosai
10.16. Ekranavimas
10.17. Redukciniai transformatoriai
10.18. Ryšio linijų metalinių apvalkalų korozija ir apsaugos priemonės
10.18.1. Korozijos rūšys
10.18.2. Dirvos elektrocheminė korozija
10.18.3. Tarpkristalinė korozija
10.18.4. Elektrinė korozija
10.18.5. Apsaugos priemonės nuo korozijos
10.18.6. Elektrinis drenažas
10.18.7. Katodinės stotys
10.18.8. Protektoriai
11. Ryšio linijų statyba
11.1. Paruošiamieji darbai
11.2. Kabelių paruošimas klojimui
11.3. Statybinių ilgių grupavimas
11.4. Trasos žymėjimas
11.5. Požeminių kabelių tiesimas
11.6. Perėjimų per autokelius ir geležinkelius įrengimas
11.7. Matavimo stulpelių pastatymas
11.8. Kabelinė kanalizacija
11.9. Kabelių tiesimas kanalizacijoje
11.10. Kabelių tiesimas po tiltais, ant sienų ir pakabinimas ant atramų
11.11. Povandeninių kabelių tiesimas
11.12. Optinių kabelių tiesimas
11.13. Stiprinimo punktų ir kabelių numeracija
11.14. Simetrinių kabelių šerdies montažas
11.15. Miesto telefono tinklų galiniai ir skirstomieji įrenginiai, jų montažas
11.16. Kabelių įvedimas į ATS ir TMTS pastatus
11.17. Kabelių įvedimas į NSP
11.18. Kabelių suspausto oro įranga ir palaikymo metodai
12. Ryšio linijų eksploatacija
12.1. Eksploatacijos organizavimas
12.2. Eksploataciniai-techniniai reikalavimai KL
12.3. Techninės eksploatacijos metodai ir uždaviniai
12.4. Linijinių kabelinių įrenginių remontas
12.5. KL apsauga ir avariniai darbai
12.6. Eksploataciniai elektriniai matavimai
12.7. Miesto kabelių eksploatacijos ypatybės
12.8. KL patikimumas
12.9. Patikimumo įvertinimas
13. Ryšio linijų projektavimas
13.1. Ryšio tinklų struktūra
13.2. Techninis darbinis projektas
13.3. Miesto telefono tinklo pagrindinių parametrų nustatymas
13.4. Miesto tinklo magistralinių paskirstomųjų ir jungiamųjų linijų projektavimas
13.5. Kaimo telefono tinklų struktūra
13.6. Techninis-darbinis projektas
13.7. Perdavimo sistemos, linijos, aparatūros parinkimas
13.8. Techninis ekonominis projekto pagrindimas

Atsisiųsti T180B003