Impusliniai ir skaitmeniniai įtaisai, užrašai

I. IMPULSINIAI ĮTAISAI.

1. Bendros žinios
2. Impulsiniai ir skaitmeniniai signalai.
3. Standartiniai stačiakampio impulso parametrai.
4. Impulsinių įtaisų rūšys.
5. Impulsinių įtaisų taikymo sritys.
6. Laboratoriniai impulsiniai įtaisai.
7. Pereinamieji procesai (pp) grandinėje su vienu reaktyviniu elementu.
8. Tarpdecilinė eksponentinio fronto trukmė.
9. Impulsų formuotuvai
10. Impulsai diferencijuojančiose ir integruojančiose grandinėse.
11. Impulsai realiose diferencijuojančiose grandinėse.
12. Kompensuoti įtampos dalikliai.
13. Pereinamieji procesai vėlinimo linijose.
14. Vėlinimo linijų tipai
15. Impulsinių transformatoriai.
16. Netiesiniai formuotuvai – jungikliai.
17. Diodiniai jungikliai.
18. Impulsiniai diodai ir jų ypatybės
19. Pereinamo proceso skaičiavimas diodiniame jungiklyje.
20. Tranzistoriniai jungikliai.
21. Tranzistorių apibūdinantieji parametrai.
22. Pereinamųjų procesų skaičiavimas įsotintam tranzistoriniam jungiklyje.
23. Jungiklio greitaveikos padidinimo būdai.
24. Jungiklis su forsuota rc grandine.
25. Neįsotintas tranzistorinis jungiklis.
26. Relaksatoriai.
27. Tranzistoriniai multivibratoriai.
28. Simetrinis multivibratorius.
29. Multivibratoriaus frontų korekcija.
30. Multivibratorius su emiterio ryšiu
31. Bloking-generatoriai.
32. Laukiantysis bloking generatorius.
33. Bloking–generatorius autorežime.
34. Trigeriai.
35. Simetriniai trigeriai.
36. Simetrinio trigerio paleidimo būdai.
37. Trigeriai su emiterio ryšiu.
38. Relaksatorių sinchronizavimas ir dažniu dalijimas juose.
39. Stabilaus sinchronizavimo ir dažnių dalijimo sąlygos.
40. Relaksatorių stabilizavimo būdai.
41. Bloking generatorius su vėlinimo linija.
42. Impulsų dažnių dalijimas kaupimo schemose.43. Relaksatoriai su negatronais.
44. Relaksatoriai su td.
45. Laukiantysis multivibratorius su td
46. Trigeris su td.
47. Relaksatoriai su tiristoriais.
48. Relaksatorius su tiristoriumi ir vėlinimo linija.
49. Pjūklinių impulsų generatoriai.
50. Pjūklinės įtampos impulsų gavimas
51. Įtaisas su srovės stabilizatoriumi
52. Kompensuojančios evj metodas pjūklinei įtampai gauti.
53. Fantastronas.
54. Pjūklinės srovės formavimo principai.

II. SKAITMENINIAI ĮTAISAI.

1. Bendros žinios.
2. Loginis elementas.
3. Loginių elementų žymėjimo būdai.
4. Loginiai elementai.
5. Elementarios f-jos ir elementai.
6. Integruotieji loginiai elementai. DTL; TTL; ERL; TRTL.
7. Trigeriai sudaryti iš loginiu elementu.
8. Elementarus asinchroninis RS trigeris.
9. Sinchronizuojantis RS trigeris.
10. Dvilaisvis trigeris.
11. DV trigeriai.
12. T trigeriai.
13. JK trigeris.
14. Desifratoriai.
15. Stačiakampis dešifratorius.
16. Šifratoriai.
17. Registrai.
18. Lygiagretus registras.
19. Skaitikliai.
20. Dvejetainiai skaitikliai.
21. Sudėties skaitikliai.
22. Atminties reversiniai skaitikliai.
23. Dešimtainiai skaitikliai.
24. Skaitiklių perskaičiavimo koeficientas.
25. Multiplekseriai ir demultiplekseriai.
26. Demultiplekseriai.
27. Skaičių komparatoriai (ne) lygiavertiškumo įtaisai.
28. Sumatoriai.
29. Kiti kombinaciniai įtaisai.
30. PLM (programuojamoji logine matrica).
31. Mišrieji įtaisai.
32. Dekoduojantieji ir koduojantieji keitikliai.
33. Įtampa koduojantis keitiklis.

Atsisiųsti moku.lt_elektronikos_konspektai