Vadybos špargalkės

A. GAMYBOS VALDYMAS
A1 Valdymo organizacijos skirstomos i grupes
A2 Išskiriami 3 gamybos tipai:
A3 Strateginiai sprendimu požymiai:
A4 Gaminio projektavimą nulemia vartotojo poreikiai
A5 Makrolygiui būdingi tokie veiksniai:
A6 Mikrolygio svarbiausi veiksniai:
A7 Gamybos operatyvinis valdymas.
A8 Atsargų valdymas.
A9 Gamybos paruošimo operatyvinis valdymas ir projektų vadybos būdai.
B KOKYBĖS VALDYMAS
B1 Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumo ir kokybės kontrolė.
B2 Našumas ir organizacijos aplinka.
B1 Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumo ir kokybės kontrolė.
C. Komandinis darbas
C1. Kas yra komanda.
C2 Kriterijai per kuriuos atribojama komanda nuo grupės
C3 komandų tipai
C4 Vaidmenys komandoje (sėjėjas, formuotojas, koordinatorius ir t.t.)
C5. Komandos raidos etapai
C6 Komandos privalumai
C7 Komandos trūkumai
D Konfliktai ir jų sprendimo būdai
D1 Kas yra konfliktas?
D2 funkciniai ir dis funkciniai konf.
D3 Konfliktų rūšys
D4 konfliktų atsiradimo priežastys yra:
D5 Konfliktų valdymas
D6 Konfliktų prevencija
E. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
E1. ĮŽANGA.
E2 Racionalus valdymo sprendimas
E3 diagnozės fazė
E4 aplinkos veiksniai
E5 pozityviniai ir negatyviniai bruožai
F VADYBOS SAMPRATA, RAIDA
F1 kas tai VADYBA
F2 kas tai ORGANIZACIJA
F3 Organizaciju bruozai
F4 Kas tai Įmones
F5 – UAB, AB, TUB ir kt.
F6 kas tai ĮSTAIGA
F7 Įstatinis kapitalas
F8 kitos Įmonių rūšys
F9 Vadybos teorijos raida
F10 Mokslinio valdymo teorija
F11 Klasikinė adm. valdymo teorija
F12 žmogiškųjų santykių teorija
F13 Biurokratinio valdymo teorija
F14 Vadybos raida Lietuvoje
G VADYBOS FUNKCIJOS
G2 Organizavimas
G3 Linijiniai įgaliojimai,
G4 Delegavimas
G5 Atsakomybė
G6 Įmonių administracijos padaliniai
G7 Asmeninės administracijos nariai
G8 ORGANIZACIJŲ KŪRIMAS
G9 Decentralizuota valdymo struktūra
G10 Linijinė, funkcinė, mišri (štabinė) ir matricinė org. struktūros
G11 funkcinė patriarchalinė linijinė štabinė struktūros
G12 MOTYVAVIMAS
G13 Motyvavimo teorijos
G14 Žmogaus elgesio reguliavimo teorijos
G15 Porterio – Laulerio modelis
H VALDYMO METODAI IR GRUPĖS
H1 GRUPĖS
K Organizacijos vadovybė, valdzia.
L Žmoniškųjų (darbo) išteklių valdymas
L1 Darbo išteklių planavimas
L2 Dirbančiųjų potencialas
L3 Žmogaus darbinio gyvenimo kokybė
L4 Zmogaus pasitenkinimas
M. VADOVAVIMO STILIAI
M1 X, Y IR Z teorijos
M2 Autokratinis stilius
M3 Demokratinis stilius
M4 Liberalus stilius

Vadybos špargalkės, šperos.

Atsiųsti
vadyba speros