Srautų maršrutizavimo metodų analizė

Maršrutizacija yra informacijos judėjimas tinklu iš šaltinio į nustatytą vietą pagal tam tikrą maršrutą.
Maršrutizacijos sąvoka sieja optimalių maršrutų sudarymą ir informacinių paketų perdavimą tinkle.
Maršrutizavime dažniausiai naudojamos matricos, kuriose yra sukaupta maršrutų informacija.
Optimalumas – sugebėjimas išrinkti geriausią maršrutą.
Paprastumas – efektyvus darbas minimaliom sąnaudom.
Gyvybingumas ir stabilumas – funkcionavimas nenumatytais atvejais.
Suderinamumas – susitarimų procesas tarp visų maršrutizatorių dėl optimalių maršrutų.
Lankstumas ir adaptacija – metodų sugebėjimas adaptuotis prie įvairių tinklo aplinkybių.
Statiniai, dinaminiai metodai
Statiniai maršrutizavimo metodai pagrįsti statinių maršrutizavimo lentelių sudarymu, kurias sudaro tinklo administratorius iš anksto.
Dinaminiai maršrutizavimo metodai prisitaiko prie kintančios tinklo būklės. Tai atliekama analizuojant ateinančius pranešimus apie maršrutizavimo atnaujinimą.
Vieno maršruto, keleto maršrutų metodai
Keleto maršrutų metodai užtikrina daugelį maršrutų iki tam tikro taško daugeliu linijų.
Vieno maršruto atlieka perdavimą vienu maršrutu
Vieno lygio, hierarchiniai
Vieno lygio maršrutizavimo metodai dirba viename lygyje, jų prioritetai vienodi.
Hierarchinėje sistemoje vieni maršrutizatoriai formuoja tai, kas kitiems maršrutizatoriams yra maršrutizavimo pagrindas. Paketai iš nebazinių maršrutizatorių pereina į bazinius ir paskirties tašką jau pasiekia vien tik per bazinius maršrutizatorius.

Banginis metodas
naudojamas tada, kai reikia labai greitai atlikti sujungimą
palyginus užima labai daug tinklo resursų, bet jo sujungimo greitis maksimalus
perduoda didelį kiekį tarnybinės informacijos, mazgų atminties įrenginiuose turi būti saugomas didelis kiekis informacijos: galinio mazgo numeris, bangos tipas (ieškančioji, atsakomoji, galutinė), išeinančiojo mazgo numeris ir kitos charakteristikos.

Maršrutizatoriai sudaro maršruto lentelę ir ją naudoja perduodant duomenis
Tarp maršrutizatorių yra nustatomas trumpiausias ir greičiausias duomenų perdavimo kelias
Kelią aptinka naudojant OSPF, RIP, NLSP ar kitų protokolų pagalba.
Vieni tinklo protokolai dirba su maršrutizatoriais (IP, IPX ir kt.), kiti- nedirba (LAT, NetBEUI)
Maršrutizatoriai yra skirstomi į dvi rūšis:
Statinis
Dinaminis
Brouteris tai tas pats maršrutizatorius tik kartu atliekantis ir tilto funkcijas.

Atsisiųsti viską moku.lt_marsrutizacija_prezentacija