Raudongalvių lyga, trys studentai atpasakojimai

Raudongalvių lyga. Ši knyga yra apie du Šerloko Homso nuotykius. Pirma istorija apie keistą nuotykį ponui Wilsonui. Žmonių grupė pasivadinusi Raudongalvių lyga pasamdė dirbti poną Wilsoną, kad tuo metu kai Wilsonas dirbs jam nežinant pasinaudotu jo namu. Lyga norėjo iškasti tunelį nuo vilsono namo iki netoliese esančio banko, kurį norėjo apiplėšti. Ponas Homsas ir jo draugas Watsonas padėjo išsiaiškinti šį nusikaltimą ir sučiupti nusikaltėlius.

Trys studentai. Antra istorija yra apie tris studentus. Ponia Soames yra mokytoja. Ji atėjo pas Šerlochą pagalbos. Ji norėjo išsiaiškinti kuris iš trijų jos studentų įėjo į jos kabinetą ir nusirašė egzaminų užduotis. Kaip visada geriausias pasaulio detektyvas Šerlokas ir jo draugas Watsonas surado nusikaltėlį. Tai buvo vienas iš trijų studentų, vardu Gilchristas. Jam padėjo mokytojos tarnas Bannisteris.

This book is about two andventures of a detective Sherlock Holmes

The first story is about a strange adventure of Mr Wilson. A group of people calling themselves [raudongalviu lyga] have hired Mr Wilson, in order to secretly use his house while he is working. The league wants to dig a tunnel from Mr Wilson’s house to the bank nearby, and thus rob the bank.
Mr Holmes and his friend Watson help to expose this crime and to catch the criminals.

The second story is about three students. Ms Soames is a teacher. She went to Sherlock Holmes to ask for help. She wants to find out which of her three students has secretly come to her office and copied the exam tasks.
As always, world’s best detective Holmes and his friend Watson find the criminal. It is one of the three students, Gilchrist. He was helped by Bannister, the teacher’s servant.