Marketingo tyrimų skaidrės

MT-ų vertingumas slypi tame, kad jie leidžia sužinoti, kaip išvengti klaidų, o jei jos vis dėl jos padaromos – tai kaip jas aptikti ankstyvoje stadijoje ir ištaisyti su minimaliais nuostoliais.

Sudėtingame ir konkurencijos perpildytame verslo pasaulyje gamintojas, skirtingai nuo privataus asmens, informaciją turi rinkti žymiai rimčiau ir profesionaliau – rizikuojama žymiai didesnėmis pinigų sumomis. Štai čia ir atsiranda vieta MT-ams.
Jie garantuoja, kad informacija bus renkama ir analizuojama objektyviai, giliai ir moksliškai.

MT-ų metodologija grindžiama, visų pirma, visuomenės apklausomis, kurios leidžia surinkti reikalingą informaciją. Duomenų rinkimo procese labai svarbu teisingai suformuluoti klausimus ir teisingai nustatyti, kam juos užduoti. Tai iš pirmo žvilgsnio yra paprasta, bet tai užsiėmimas ne diletantams.

Galima teigti, kad MT – priemonė sprendimams priimti. Svarbi jų savybė yra specifinės informacijos interpretacija. MT-ai – tai sistemingas duomenų, susijusių su marketingo problemomis, veiksmais, rinkimas, kaupimas ir apdorojimas.
________________________________________________________________________________

Kas paskatino marketingo tyrimų vystymąsi?
Kokiems poreikiams jie atitiko?

1. “Pirkėjų rinkos” atsiradimas.
Gamintojas, kurį spaudė pasikeitusi situacija ir sustiprėjusi konkurencija, kreipėsi į MT-us, kad būtų galima tiksliau nustatyti, ką pirkėjas nori rasti vienoje ar kitoje prekėje.
Kryptį į prekių gamybą ir pardavimą, kai buvo gaminama ir po to siekiama parduoti, pakeitė marketingo koncepcija, pagal kurią buvo gaminama tai, ko reikia pirkėjui.

2. Konkurencijos poveikis.
Kai vartotojas suvokė, kad jis turi pasirinkimą., gamintojai susidūrė su būtinybe, ne tik siūlyti aukštesnės kokybės prekes nei konkurentai, bet ir lydėti jas efektyvesniu marketingu. „Marketingas egzistuoja visur, kur yra pirkėjas. Ir būtent pirkėjas galų gale sprendžia verslo likimą “ (Teodor Lewitt). Taigi, pardavėjai buvo priversti kreiptis į MT-us, kad galėtų gauti savo prekių ir savo reklamos efektyvumo vertinimus. Jie turėjo labai dėmesingai „įsiklausyti į vartotojo nuomonę”.

3. Būtinybė sumažinti riziką.
Kadangi augo naujų prekių paleidimo į gamybą kaina, augo poreikis profesionalesniems informacijos surinkimui ir įvertinimui.
Kaip pastebėjo pardavėjai, vienas iš geriausių būdų sumažinti riziką versle yra tikslesnis prekių adresavimas ir realizavimo pajėgumų sutelkimas tikslinei vartotojų grupei, t.y.būtent tiems, kam skiriama prekė. Šis principas, pavadintas „rinkos segmentacija”, grindžiamas prielaida: jeigu jums žinomas pirkėjų, kuriems labiausiai tinka jūsų prekė, socialinis portretas, jus galite tiksliau Šiai auditorijai nukreipti reklamą, parinkti tinkamiausias žiniasklaidos priemones ir efektyviau pastūmėti savo prekę.
________________________________________________________________________________

Be MT-ų šiuolaikinė rinka butų aplamai negalima. MT-ai yra labai svarbūs:
• projektuojant prekes ir paslaugas, geriausiai atitinkančias vartotojų poreikius;
• jas paskleidžiant ir reklamuojant tinkamiausiais būdais.

Gamintojas turi kreipti dėmesį į vartotoją, fiksuojant jo būdingus bruožus, įpročius, žinių ratą, požiūrius ir tikėjimus, poreikius ir viltis. Jis taip pat turi aiškiai įsivaizduoti aplinką, kurioje gyvena jo klientas, jo gyvenimo stilių.
Jis turi žinoti pasaulio, kuris jį supa, pasikeitimus ir tendenciją. Praeina laikas, ir šie pasikeitimai padaro poveikį pirkėjų reikalavimams plačiam prekių ratui ir toms savybėms, kurias jie tikisi rasti prekėje.

MT-ų pagrindą sudaro paprastas sveikas protas. MT-ų tiksluose ir metoduose nėra nieko paslaptingo. Jei atmesim formaliąją pusę, informacijos rinkimo būdus – siekiant gauti labiau pagrįstus sprendimus, MT -ų tikslai ir metodai yra tokie patys kaip ir įvairiose gyvenimo srityse.
________________________________________________________________________________

Marketingo tyrimai
Marketingo tyrimai – funkcija jungianti organizaciją ir vartotojus per informaciją. Informacija naudojama marketingo galimybėms ir problemoms atskleisti, kuriant, tikslinant marketingo programas bei atliekant jų efektyvumo kontrolę, siekiant geriau suvokti marketingo procesą.
Marketingo tyrimai – tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieškos rinkimo, apdorojimo ir interpretavimo procesas.
________________________________________________________________________________

MT-ai: galimybių riba
Nors MT-ai nuo jų trumpos istorijos pradžios buvo atliekami siekiant ištirti plataus vartojimo prekių rinką. Šiandien tokie tyrimai atliekami praktiškai visame Šiandieninio verslo spektre
• Sunkiojoje pramonėje: sunkvežimių ir keliamųjų kranų dizainui pagerinti, rasti naują pritaikymą tampančiomis nuostolingomis laivų statykloms.
• Vietinė valdžia: kelių judėjimo sistemos reorganizavimui, išdėstant prekybinius centrus, mokyklas ir t.L
• Nesenai MT pradėti taikyti aptarnaujančiame sektoriuje: bankai, draudimo kompanijos, nekilnojamo turto agentai, juristai, turistinės kompanijos, ligoninės, universitetai ir t.t.

Galų gale visos šios organizacijos „parduoda” savo prekę – ar tai būtų finansinis aptarnavimas, ar švietimas, pramogos, ar gydymas.

MT-ai nėra siejami ir su kokiu nors įmonės dydžiu.
________________________________________________________________________________

Socialinė ir komercinė marketingo tyrimų vertė

1.Nežiūrint visiems būdingo įpročio skaičiuoti pinigus, jie ir toliau dosniai išleidžia MT tiek privačios firmos, tiek ir visuomenės organizacijos.
Priežastis – MT-ai užpildo nutrūkusio tiesioginio kontakto tarp gamintojo ir pirkėjo spragą. Distancija tarp gamintojo ir vartotojo su komunikacijų tinklo ir produktų pristatymo vartotojams sistemos nuolat didėja. MT-ai būtini, kad užpildyti šį. padidėjusį atotrūkį tarp dviejų rinkos dalyvių grupių.

2.Nežiūrint to, kad surinkus informaciją, priėjimas prie jos yra ribotas, pagrindinė gyventojų dalis mielai dalyvauja Įvairiuose tyrimuose, neatlyginamai skirdami jiems savo laiką ir dalindamiesi savo nuomonėmis su žmonėmis, atliekančiais MT-us.
Priežastis – apklausų dalyviai taip elgiasi todėl, kad supranta visuomeninę savo dalyvavimo MT -uose vertę.
________________________________________________________________________________

Atlikti marketingo tyrimą reiškia „įsiklausyti į pirkėjo nuomonę”.
Beveik visos organizacijos pastoviai ieško informacijos:
• ko žmonės nori
• kodėl jie šito nori.
Marketingo tyrimai padeda sužinoti:
• kokie yra mūsų klientai;
• kur juos galima surasti;
• kokie jų poreikiai;
• ar negalvoja vairuotojai, dirbantys su šio modelio keltuvu, jog jo galingumas yra per mažas atliekamam darbui?
• ar negalvoja namų šeimininkės, naudojančius šios rūšies skalbimo miltelius, kad jie skalbimo mašinoj per daug putoja?
________________________________________________________________________________

Šiandieninė pasaulinė ekonomika nulemia MT-ų būtinybę ir smulkaus verslo sektoriuje. Įvykus nuosmukiui įprastuose gigantuose – tokiuose kaip anglies kasyklos, laivų statyklos – jų vietą užima tūkstančiai mažų firmų, dažnai sudaromomis iš vakarykščių bedarbių. Šioms mažoms firmoms yra būtini “orientyrai”, kuriuos gali duoti MT:
• tikslinių segmentų paieška;
• juose reikalinga produkcija;
• rinkos talpumo įvertinimas;
• rinkos tendencijų įvertinimas;
• prieinamos prekės kainos nustatymas ir t.t.
Marketingo tyrimai nebūtinai turi būti brangūs:
• Daugelis reikalingos informacijos Jau yra valstybinėse ataskaitose, ekonominėse suvestinėse, prekybinės informacijos biuleteniuose, vartotojų apklausų rezultatuose ar parduotuvės auditinio patikrinimo rezultatuose.
• Dar dalis informacijos gali būti gauta taip pat be didelių sąnaudų, užmokant už kelių klausimų įtraukimą i didelius tyrimus arba atliekant kelis, specialiai atrinktos vartotojų auditorijos apsvarstymus. Tai leis nustatyti, kas yra ištikrųjų svarbu vienai ar kitai pirkėjų kategorijai.
Taigi, kai kurie duomenys yra lengvai gaunami ir todėl pigūs, kiti – sunkiai gaunami ir todėl brangūs.
Bet nereikia pamiršti, kad brangiausiai kainuoja dirbti aklai, ir tai visada pastebima tik pabaigoje. Nepakankamas rinkos žinojimas gali per daug lengvai atvesti į finansinę krizę.
________________________________________________________________________________

Marketingo informacija (MI)

Naudojanti marketingo duomenų baze, pavyksta kreiptis
• į tinkamą klientą ar interesantą,
• tinkamu laiko momentu,
• dėl tinkamos prekės,
• su tinkamu marketingo instrumentu.
Marketingo duomenų bazės sistema – tai programinė įranga -paketas. susidedantis iš integruotų duomenų; bankų ir visos eilės modulių atrankai, terminų valdymui, paštui, marketingui telefonu, analizėms, duomenų įvedimui (išvedimui), komunikacijai ir t.t.

Marketingo duomenų bazė naudinga:
• išvykų tarnybų darbuotojams (geriau organizuoja savo darbą-išvykas, pokalbius ir t.t.),
• pardavimų skyriaus vadovui (vadovauja darbuotojams, vykdo verslo vadovybės nutarimus, naudoja vadovavimą kaip instrumentą),
• marketingo vadovui (planuoja marketingo akcijas, atlieka skubią ir efektyvią rinkos analizę ir t.t.)
Vertinant iš įmonės pozicijų, MDB privalumai:
1. Didina efektą ir efektyvumą marketinge:
• tiksliai apibrėžia tikslinę grupę,
• tikslingai kreipiasi į „tikrus” klientus
• disponuoja geresne informacija apie klientus, interesantus („stikliniai klientai”),
• optimaliai derina marketingą paštu, telefonu ir išvykų tarnybų darbą.
2. Konkurencinis pranašumas dėl geresnių ir tikslesnių duomenų apie klientus ir rinkas.
3. Užtikrina savalaikę reakciją į rinkos pokyčius dėl atmintyje saugomų duomenų tikslingos analizės.
4. Užtikrina nepriklausomybę nuo išvykos tarnybos darbuotojų dėl duomenų apie klientus (interesantus) disponavimo centriniame duomenų banke.
________________________________________________________________________________

Marketingo sprendimus palaikančios sistemos (MSPS) – tai kompiuterių programos, marketingo vadovams teikiančios galimybę greitai ir patogiai gauti sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.

Šiuolaikinių MSPS bruožai:
• sąveika – naudotojas gali kreiptis labai paprastomis komandomis ir iš karto gauti atsakymą. Programos yra standartinės ir nereikia specialių programuotojų. Labai greitai yra gaunamas operatyvus atsakymas.
• lankstumas – sistema gali rūšiuoti, agreguoti ir dezagreguoti, sumuoti, skaičiuoti vidurkius ir įvairiai manipuliuoti duomenimis. Ji keičiasi ir prisitaiko pagal tai, kaip vartotojas veda dialogą su PC.
• leidžia atskleisti reiškinį. Pvz., naudotojas gali gauti reiškinio dinamikos tendencijas ir užduoti kitus panašius klausimus.
• patogi perprasti ir naudoti.
________________________________________________________________________________

Marketingo sprendimams reikalingos ne tik žinios bei patirtis, bet ir patikima, išsami informacija.

Duomenys – tai informacijos žaliava, iš kurios ją naudojantis asmuo dar turi išskirti, apdoroti jam prasmingą ir marketingo sprendimams reikalingą informaciją.

Informacija – tai marketingo sprendimams tinkami ir suprasti duomenys.

Duomenų bankas marketinge yra marketingo instrumentų kryptingas panaudojimas, besiremiantis duomenimis apie klientus, interesantus, rinkas, produkciją, galimybes ir t.t., kurie yra sukaupti integruotoje duomenų bazėje, ir gali būti pagal įvairius kriterijus automatiškai išanalizuoti.

Pagal šį apibrėžimą duomenų banke gali būti kaupiami duomenys apie:
• klientus,
• interesantus,
• kontaktus,
• produkciją,
• poreikius,
• konkurentus…

Marketingo duomenų bazės dėka galima sužinoti:
• kokiame rinkos segmente yra neišsemtų galimybių,
• su kokiais klientais kitais metais galima pasiekti reikalingą apyvartos augimą,
• kur ir kada tam tikra pasiūla turi būti pateikta papildomai,
• kurie gaminių rinkos segmentai auga, kurie mažėja ir t.t.
________________________________________________________________________________

Marketingo sprendimams priimti reikalinga informacija gali būti dviejų būsenų:
• Prieinama informacija – yra tokia, kurią įmanoma gauti, bet jei surinkti ir pateikti dar reikia laiko, darbo ir pastangų.
• Paruosta naudojimui informacija – yra ta, kuri jau surinkta, tinkamai sutvarkyta ir bet kuriuo metu prieinama naudoti.
Informacijos gausėjimas ir jos įtakos kokybiškų sprendimų. priėmimui augimas iškelia įmonėms problemą, kaip tą informaciją surinkti ir kaip ją valdyti. Todėl įmonėse yra (ar turėtų būti įkuriama marketingo informacinė sistema.

MIS atsirado JAV- Galima išskirti 2 MIS raidos etapus:
 Daugelyje JAV firmų 1960 – 1970 m. buvo naudojama elektroninė duomenų apdorojimo sistema. Elektroninė duomenų apdorojimo sistema -manipuliuoja duomenimis, kurie atspindi sąveikavimo santykius, rengiant pranešimus ar aprašomąsias ataskaitas.
 apie 1970 m. pradėjo formuotis MIS. Marketingo informacinė sistema (MIS) – nuolat veikiantis žmonių, procedūrų ir mašinų kompleksas, skirtas aprūpinti marketingo vadovus sprendimams reikalinga informacija.

Marketingo informacijos sistemų poreikį sąlygoja šie veiksniai:
• vadovai turi mažai laiko sprendimams priimti
• didėja marketingo veiklos apimtys ir kompleksiškumas
• brangsta ištekliai, reikia ieškoti jų racionalaus panaudojimo būdo
• didėja vartotojų išprusimas ir reikalavimai
• daugėja informacijos.
________________________________________________________________________________

Marketingo tyrimų vieta sprendimų priėmime

Operatyvių sprendimų priėmimo procese naudojama intuicija ir svarstymai. Priimant strateginius sprendimus naudojami racionalus ekonominės analizė ir optimizacijos metodai.

Kai yra daug alternatyvų, reikia sudaryti sąlygas jų. palyginimui ir tik tada atrinkti vieną sprendimą.

Lyginant alternatyvius variantus reikia atsižvelgti [ šiuos veiksnius:
• laikas;
• objekto kokybė;
• gamybos (pardavimų) apimtis;
• produkcijos įsisavinimo lygis;
• informacijos sprendimo priėmimui gavimo metodas;
• objekto eksploatacijos ir naudojimo aplinkos sąlygos;
• infliacija;
• rizika ir neapibrėžtumas.
________________________________________________________________________________

SPRENDIMŲ KLASIFIKACIJA
Klasifikavimo požymis Sprendimo rūšys
Pagal tiriamos problemos struktūrizavimo lygį Gerai struktūrizuojami
Blogai struktūrizuojami
Nestruktūrizuojami
Pagal sprendimo įgyvendinimo etapų skaičių Statiniai (vienareikšmiški)
Dinamiški (daugiareikšmiai)
Pagal informuotumo apie problemą lygį Apibrėžtomis sąlygomis
Rizikos sąlygomis
Neapibrėžtomis sąlygomis
Pagal asmenų, dalyvaujančių sprendimų priėmime, skaičių Vienas dalyvis
Daug dalyvių
Pagal turinį Strateginiai
Taktiniai

Sprendimų priėmimo technologija apima atsakymus į klausimus;
• ką daryti (objekto kiekybė ir kokybė);
• kokiomis išlaidomis (ištekliai);
• kaip daryti (technologijos);
• kas daro (atlikėjai);
• kada daryti (terminai);
• kam daryti (vartotojai);
• kur daryti (vieta);
• ką tai duoda (ekonominis, socialinis, ekologinis, techninis efektas).
________________________________________________________________________________

Marketingo sprendimo priėmimo procesą sudaro 2 stadijos:
• sprendimo paruošimas, kurį atlieka marketingo vadybininkas. Jis turi atsakyti į klausimą kaip priimti racionalų sprendimą, kokios alternatyvos yra optimalios.
• sprendimo priėmimas, kurį atlieka vadovybės įgaliotas vadovas ar pats verslininkas.

PAGRINDINĖS MARKETINGO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESO CHARAKTERISTIKOS
Etapas Operacijų charakteristika Atsakingas asmuo, kuris
priima sprendimą
1. Paruošiamasis:
problemos suvokimas;
problemos sprendimo koncepcijos formuluotė.
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė.
Problemos sprendimo tikslų ir uždavinių nustatymas; tikslo pasiekimo alternatyvų vertinimas Verslininkas, vadovas
2. Sprendimo paruosimas Duomenų rinkimas, analizė, ir informacijos formavimas.
Galimų veikimo strategijų išskyrimas.
Išskirtų strategijų atitikimo tikslui vertinimas. Ekonomistas, marketingo vadybininkas
3. Sprendimo priėmimas Veikimo strategijos pasirinkimas ir jo realizavimas. Verslininkas, vadovas
4. Priimto sprendimo įgyvendinimo kontrolė Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos pokyčių vertinimas.
Strategijos įgyvendinimo priežiūra, koregavimas iškilus poreikiui. Marketingo vadybininkas, ekonomistas.
________________________________________________________________________________

Marketingo sprendimą teisingiausiai suprasti kaip atsakymą, vieną ar keletą alternatyvų iš daugelio galimų marketingo priemonių parinkimo ir įgyvendinimo variantų, reikalingų stabilios produkto paklausos formavimui, plėtojimui ir vartotojų patenkinimui.

Marketingo sprendimo proceso struktūriniai elementai:
• tikslai (pvz. pelnas, apyvarta, rinkos dalis, įvaizdis ir pan.),
• alternatyvos arba variantai. Tai marketingo priemonių variantai, suprantami kaip marketingo komplekso sudėtinės dalys (produkto, kainos, paskirstymo, rėmimo politikos). Jas parenka ir kontroliuoja įmonė.
• aplinka, kuri yra charakterizuojama nekontroliuojamais parametrais (gamtiniai, makroekonominiai, konkurenciniai, teisiniai ir pan. veiksniai)
• rezultatas – iškeltų tikslų pasiekimo laipsnis (pvz., peningumas, maksimali apyvarta, rinkos dalies padidėjimas ir pan.).
________________________________________________________________________________
MT-ai turi dvejopą reikšmę marketingo valdymo sistemoje:
• tai marketingo grįžtamojo ryšio informacija, teikianti žinių apie tai, kur ir kokie yra marketingo komplekso trūkumai, ką galima ir ką reikėtų padaryti, pakeisti, norint padidinti jo efektyvumą;

• MT-ai – svarbus instrumentas žvalgant naujas galimybes konkrečiose rinkose. Jų pagalba gali būti atliekama naujų segmentų žvalgyba, naujų prekių bandymai. Tai padeda marketingo vadovams nustatyti vartotojų įsitikinimus, požiūrius, norus, poreikius, pirkimo įpročius, tuo pačiu išsiaiškinant verslo veiklos apimčių ir pelningumo galimybes.
________________________________________________________________________________
Marketingo veikla, kaip svarbi verslo funkcija, turi užtikrinti marketingo sistemos stabilumą ir konkurencingumą rinkoje. Marketingo tyrimai šioje sistemoje vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Visi tyrimo duomenys ir rezultatai yra informacija marketingo sprendimų priėmimui.

Sprendimo priėmimas – tai problemos sprendimo veiksmų krypties ar pasinaudojimo susidariusia galimybe nustatymas ir parinkimas.
Priimant sprendimą remiamasi ankstesne veikla, dabarties aplinkybėmis bei ateities lūkesčiais.

Racionaliu sprendimo priėmimo (ir problemos sprendimo) modeliu teigiama, kad efektyviausi sprendimai priimami laikantis 4 etapų:
• Situacijos tyrimo,
• Alternatyvų suformulavimo,
• Jų įvertinimo ir geriausios alternatyvos pasirinkimo,
• Sprendimo įgyvendinimo ir tikrinimo.
________________________________________________________________________________
Marketingo veikla savo prigimtimi visada yra susieta su konsensuso (optimalaus sprendimo) radimu gamintojo ir vartotojo ar paskirstymo tarpininko, užsakovo santykiuose. Daugelį marketingo sprendimų galima priskirti sudėtingų valdymo sprendimų klasei.

Marketingo sprendimų sudėtingumą lemia:
• jų priėmimas verslo sistemoje gali duoti nevienareikšmius rezultatus;
• jų optimizavimas reikalauja daugelio optimalumo kriterijų dėl daugiaaspektės marketingo sistemos;
• jų priėmimui reikia sprendimą priimančių asmenų iš skirtingų įmonės tarnybų ir valdymo struktūros lygių;
• ryšiai, kurie turi būti formalizuoti priimant sprendimą, turi informacinį neapibrėžtumą;
• laiko trukumas sprendimų priėmimui;
• sprendimo priėmimo rezultatas matomas ne iš karto ir tai neleidžia taikyti operatyvių priemonių klaidoms pašalinti priimant sprendimą;
• sprendimo priėmime reikalingos formalizuotos procedūros ir dėl to galimi laiko nuostoliai.