Elektroninio laiško kalbos ir stiliaus reikalavimai

Kompiuteris vis labiau tampa mūsų kasdieninio gyvenimo – darbo, buities, laisvalaikio pramogų dalimi. Informacinės technologijos daro įtaką mūsų gyvensenai, kultūrai, netgi mąstymo būdui. Paprastą ranka rašomą laišką pakeitė elektroninis, o norint pabendrauti su draugais ar šiaip nepažįstamais žmonėmis, užtenka namie turėti kompiuterį ir internetą. Nors internetu naudojasi daugelis žmonių, daugelis turi elektroninį paštą, tačiau dar ne visi žino, kaip taisyklingai rašyti elektroninį laišką, kaip mandagiai bendrauti tiek elektroniniu paštu, tiek internetinių pokalbių svetainėse. Šio darbo tikslai: supažindinti su elektroninio laiško dalimis antrašte ir parašu, su elektroninio laiško etiketu, ištirti internetinių pokalbių kalbą, pagrindinius bruožus, slapyvardžius, ir supažindinti su internetinių pokalbių etiketu.

1. Pašto istorija

Daug metų žmonės vieni kitiems perduodavo informaciją įvairiais būdais. Senovėje žmonės svarbias naujienas perduodavo laužais ir jų dūmais. Vėliau laiškus pasikeisdami gabeno pėsti arba raiti pasiuntiniai. Senovės Graikijoje populiarus buvo balandžių paštas. Žmonės žinutes užrašydavo ant popieriaus, kurį susukdavo į tūtelę, ir pririšdavo prie treniruotų pašto balandžių kojų. Pirmosios pašto paslaugos pradėtos teikti Romėnų imperijoje, Persijoje ir Kinijoje. Laiškus, užrašytus ant pergamento ritinių, adresatams atgabendavo raiteliai arba atplukdydavo laivais. Tačiau šiuo paštu galėjo naudotis ne visi piliečiai, o tik valstybės tarnautojai.
Pirmasis visuomeninis paštas buvo įsteigtas Prancūzijoje 1464 metais. Iš pradžių paštą gabeno raiteliai, vėliau – pašto vežimai. 1863 metais pasiūstas pirmasis faksas, nors fakso aparatas sukurtas tik 1984 metais. O jau 1971 metais išsiųsta pirmoji elektroninio pašto žinutė. Ją išsiuntė kompiuterių specialistas Ray Tomlinson. Iki 1990 metų elektroninis paštas paplito visame pasaulyje. Šiuo metu elektroninis paštas – populiariausia ryšio priemonė.

2. Elektroninio laiško dalys

Skiriamos dvi elektroninio laiško dalys: informacinė ir turinio. Informacinėje dalyje nurodomas siuntėjas ( From ), siuntimo laikas ( Sent), gavėjo vardas (To) ir laiško antraštė (Subject). Šias eilutes, kurias gavėjas pamato pirmiausia, elektroninio pašto sistema prideda automatiškai. Likusi elektroninio laiško dalis yra tekstas, kurį rašo pats laiško autorius.

Nagrinėjamo laiško ( 1 lentelė) pirmas penkias eilutes sudaro informacinė dalis. 6-12 eilutės yra paties autoriaus parašyti žodžiai. 16 eilutėje tekstas sugeneruotas automatiškai ir praneša, kad toliau einantis tekstas yra kartojamas iš ankstesnių laiškų (17-25 eilutės). Šios eilutės taip pat atskiriamos ženkliuku > eilutės pradžioje. Pagal šiuos ženkliukus skaitytojas gali susidaryti vykstančio dialogo išklotinę. (Rėksnienė 2001:76)
Toliau detaliau išnagrinėsiu du ypatingus elektroninio laiško elementus – antraštę ir parašą. Jie yra ypatingi tuo, kad vartotojui reikia sukurti juos tik vieną kartą, o plėtojantis elektroniniam susirašinėjimui pašto programa juos kartoja automatiškai. Taip laiško autoriui suteikiama galimybė taupyti laiką.
2.1. Antraštė

Antraštė yra apibūdinama kaip „trumpas pranešimo turinys, tema“ arba „aprašas, reziumuojantis laišką“ (Kovertaitė, 1995:87). Elektroninio laiško gavėjas ją mato dar neatidaręs laiško, ir taip sužino, apie ką bus rašoma laiške. Kai atsakoma į gautą laišką, pasinaudojus atsakymo komanda, į šį lauką programa įrašo žodelį Re: (angl. reply – atsakyti) ir gauto laiško temos pavadinimą. Originalaus laiško autorius iš to matys, į kurį laišką jis gavo atsakymą.
Elektroninio laiško antraštė, kaip apgalvotas laiško elementas, turi dvi pagrindines funkcijas:
• Rodomoji funkcija – nurodo laiško turinį.
Tai, apie ką laiške bus kalbama, elektroninio laiško antraštėje nusakoma dviem būdais: nurodant objektą, apie kurį bus rašoma, arba pateikiant pagrindinį laiško teiginį. (Ryklienė 2001:78) Antraštės, naudojamos kaip nuorodos, nurodo laiško temą, bet nepasako pagrindinės minties. (žr. 2 lentelę, 1 ir 2 antraštės) Taupant laiką, naudojamos nuorodų grupei priklausančios antraštės. Tada tam tikras dalykas, kuris yra įvardintas antraštėje, elektroninio laiško tekste nebekartojamas, o jo vietoje rašoma santrumpa subj. (antraštė angl. subject). Kitą antraščių grupę sudaro antraštės, pasakančios pagrindinę elektroninio laiško mintį, dar vadinamos teiginiais. ( žr. 2 lentelę 5 antraštė) Dažniausiai tokia antraštė buna klausimas, pasakymas, prašymas arba pasiūlymas. Kartais teiginiai gali būti naudojami norint sutaupyti laiko, ir gali atstoti net visą laiško tekstą. Taip pat daug antraščių yra visiškai neinformatyvios antraštės, kurios visai nenurodo temos arba nurodo ją labai netiksliai. ( žr. 2 lentelę, 3 ir 4 antraštės).

• Jungiamoji funkcija – jungia atskirus elektroninius laiškus į bendrą pokalbį.
Elektroninio laiško gavėjas, atsakydamas į gautą laišką, nekuria naujos antraštės ir neperrašinėja senos, nes paspaudus atsakymo komandą, gauto laiško antraštė kartojama automatiškai. Anot Karaliūno ( 1997:153), tokia antraštė turi pokalbio tąsos rodomąją funkciją.
Kaip matote, elektroninio laiško antraštė yra labai svarbus elementas, kuris nurodo laiško temą. Kadangi antraštė matoma net neatvertus elektroninio laiško, nuo jos gali priklausyti, ar laiškas bus perskaitytas, ar ne. Neinformatyvios, neaiškios ir neįdomios antraštės gali nesudominti laiško gavėjo, ir elektroninis laiškas gali likti neperskaitytas. Taip pat, elektroninio laiško antraštės palengvina siuntėjui ir gavėjui sekti pokalbį, nes sieja laiškus į bendras grupes.

2.2 Parašas

Parašas – tai kelios teksto eilutės žinutės pabaigoje, suteikiančios informacijos, kaip su jumis susisiekti. Dauguma pašto programų automatiškai įterpia parašą į žinutes.(Žilienė 2001:117) Parašas nėra būtinas elektroninio laiško elementas. Pirmiausia todėl, kad laiško gavėjas informacinėje laiško dalyje, eilutėje From: ( Nuo), mato laiško siuntėjo vardą ir jo elektroninio pašto adresą. Antra priežastis yra ta, kad bendravimo elektroniniais laiškais pobūdis yra neoficialus, nes čia etiketo reikalavimai laisvesni.
Elektroniniuose laiškuose esantys parašai yra skirstomi į neišplėstinius, išplėstinius ir grafinius. Neišplėstiniai parašai yra tokie, kuriuos sudaro tik laiško autoriaus vardas, pavardė arba slapyvardis. ( žr. Šaltiniai , 1 ir 4 pav.) Išplėstinių parašų grupę sudaro tokie parašai, kuriuose pateikiama papildoma informacija apie laiško autorių. Pavydžiui, be vardo ar pavardės gali būti nurodoma autoriaus gyvenamoji vieta, telefonas, elektroninio pašto arba asmeninio internetinio puslapio adresas, pareigos ir darbo vieta. (žr. Šaltiniai, 5 ir 6 pav.) Prie išplėstinių parašų priskiriami ir tokie parašai, kuriuose yra pateikiamas koks nors pajuokavimas, patarlė, aforizmas arba paties autoriaus sugalvota frazė. Taip pat, tai gali būti atsisveikinimas arba palinkėjimas. Grafiniai parašai – tai tokie parašai, kuriuose prie slapyvardžio pateikiamas koks nors paveikslėlis. Tokie parašai yra automatiškai kartojami, ir autoriui jų nereikia kurti kiekviename naujame elektroniniame laiške.
Taigi, nors parašas nėra būtinas elektroninio laiško elementas, jis gali būti naudojamas ne tik prisistatyti, bet ir papildomai informacijai pateikti. Tačiau nereikia pamiršti, kad elektroninio pašto etiketo taisyklės, apie kurias rašoma kitame šio referato skyriuje, reikalauja, kad parašas būtų nuo 4 iki 7 eilučių.

3. Elektroninio laiško etiketas

Elektroninis paštas tapo viena neformaliausių bendravimo formų, nes tai labai greitas ir patogus informacijos perdavimo būdas. Šiais laikais sunku įsivaizduoti žmogų, kuris neturėtų elektroninio pašto. Ilgus šimtmečius rašantiems įprastus popierinius laiškus tekdavo kankintis dėl įvairiausių etiketo taisyklių. Dabar, atsiradus elektroniniam paštui, taisyklių turbūt dar padaugės dėl technologinės specifikos. Deja, kol kas visuotinai priimtų elektroninio pašto etiketo taisyklių, atrodo, dar niekas nėra sukūręs. Todėl šiame skyriuje bus aptariamos tik kelios galimos etiketo taisyklės.
• Etiketo taisyklės reikalauja, kad kreipdamiesi į asmenį visada pasisveikintumėte, o žinutės pabaigoje atsisveikintumėte.
• Jei rašote elektroninį laišką nepažįstamiems žmonėms, pasistenkite pirmosiomis eilutėmis paaiškinti, kaip sužinojote adresato elektroninio pašto adresą, kas jūs esate, ko norite iš adresato ir kodėl žinutės gavėjas turėtų domėtis jūsų žinute.
• Nepamirškite, kad paštas internete nėra saugus. Todėl niekada nesiųskite elektroniniame laiške to, ko nerašytumėt ant paprastos atvirutės.
• Rašykite trumpas žinutes. Ilgesnis nei 100 eilučių laiškas laikomas ilgu. Todėl patartina pridėti žodį „ilgas“ prie laiško temos (subject), kad gavėjas iškart suprastų, jog laiškui perskaityti reikės skirti daugiau laiko.
• Į laišką reaguoti vos gavus nėra būtina. Priimtina į elektroninį laišką atsakyti per 24 valandas, o jei atsakymas reikalauja daugiau laiko, būtina apie tai pranešti siuntėjui. Nors žmonėms patinka gauti atsakymą vos išsiuntus žinutę, nes tai įrodo jų svarbumą ir jūsų dėmesį jų problemoms, nereikia jaudintis, jei atsakymas užtrunka.
• Bendravimo elektroniniais laiškais stilius priklauso nuo jūsų santykių su gavėju ir diskusijos temos. Bendraujant su savo aplinkos žmonėmis įgyti įpročiai gali netikti bendraujant su interneto vartotojais bendrai. Atsargiai naudokite žargoną ir akronimus.
• Juokaukite labai atsargiai. Skirtingai nei bendraujant gyvai, elektroninio laiško gavėjas nemato jūsų ir negirdi, todėl negali spręsti apie jūsų nuotaiką. Todėl kai dvejojate, ar jus teisingai supras, verčiau įterpkite šypsenėles.
• Patikrinkite rašybą. Labai lengva greitai parašyti žinutę ir išsiųsti, nepastebėjus gramatinių ar rašybos klaidų.
• Parašas turi būti glaustas, nuo 4 iki 7 eilučių. Ilgesnis už žinutės tekstą parašas gali suerzinti adresatą. Paraše galima įterpti citatą, tačiau venkite tokių citatų, kurios galėtų įžeisti religinius, politinius ar kitokius įsitikinimus. Jei žinutė dalykinė, paraše būtinai įrašykite įstaigos ar firmos pavadinimą ir nurodykite savo pareigas.
• Nerašykite didžiosiomis raidėmis, nes tuomet atrodo, kad jūs šaukiate.
• Nesiųskite žmonėms didelių kiekių bendros informacijos.
• Prieš siųsdami žinutę suskaičiuokite iki dešimties. Nesiųskite laiško, jei esate pavargęs ar įpykęs. Elektroninis laiškas tuomet bus piktas, įžeidžiantis ar kritiškas. Vėliau prireiks nemažai laiko ir pastangų, kai bandysite viską ištaisyti. Patariama laukti, kol nusiraminsite, o tada jau rašyti atsakymą.
• Nesiųskite gandų arba nemandagių užuominų apie pažįstamus žmones, nes apkalbos gali Jums pakenkti. Elektroninis laiškas lengvai gali patekti asmeniui, apie kurį kalbate, ir Jus išduoti. Kaip liudija „Microsoft“ bylos istorija, elektroninis laiškas gali būti panaudotas prieš Jus net teisme.
Kaip matote, laikytis etiketo taisyklių rašant elektroninį laišką yra būtina, nes jūs nematote ir negirdite savo pašnekovo, jūsų klaidingai parašytas laiškas gali atrodyti nemandagus ar net įžeidžiantis.

4. Internetiniai pokalbiai

Komunikacijos istorija yra sena kaip ir žmogaus istorija, kadangi žmogus turi įgimtą polinkį bendrauti su kitais žmonėmis. Tačiau XX a. technologiniai laimėjimai sąlygojo revoliuciją komunikacijos srityje. Laidinis telefonas, mobilusis ryšys, internetas sukūrė naujas bendravimo galimybes. Tapo įmanoma būti pasiekiamam bet kurioje pasaulio vietoje. Žmonės gali nevaržomai keistis informacija, komunikacinio veiksmo ir technologijų pagalba jie gali būti arti, kai juos skiria didelis atstumas. Nebereikia fizinio kontakto norint bendrauti su kitu asmeniu.
Internetiniai pokalbiai – tai protokolų rinkinys, leidžiantis žmonėms interaktyviai bendrauti internetu. Internetiniai pokalbiai nuo paprasto bendravimo skiriasi tik tuo, kad bendraujantys žmonės nemato ir negirdi vienas kito. Bet internetiniuose pokalbiuose galima rasti pasisveikinimą, atsisveikinimą, emocijų ekspresyvumą ir visa kita, kas būdinga bendravimui „akis į akį“.
Toliau šiame skyriuje aš nagrinėsiu internetinių pokalbių bruožus.

4.1 Pasisveikinimas ir atsisveikinimas

Pasisveikinimas ir atsisveikinimas – tai pagarbos ir draugiškumo išraiška. Pasisveikinimu prasideda, o atsisveikinimu baigiasi kiekvienas pokalbis. Tai etiketo formulės, kurių reikalauja mandagumas ir pagarba kitiems.
Pokalbių svetainėse kažkokių ypatingų pasisveikinimo ir atsisveikinimo būdų negalima išskirti. Pasisveikinimai yra itin reti. Išnagrinėtuose pokalbiuose dažniausiai pasitaikė lietuviški pasisveikinimai Labas, laba , sveika, angliški – hello, trumpiniai – zdrf, swx.
Atsisveikinimai arba išsijungimo žinutės yra dažnesnės. Kai vartotojas atsijungia iš pokalbio sistemos, pasirodo užrašas: „svecias has left „ . Tai tarsi savotiškas atsisveikinimas, nes kitiems vartotojams yra pranešama apie vieno vartotojo atsijungimą. Tačiau pasitaiko ir pačių vartotojų sukurtos atsisveikinimo žinutės. Dažniausiai pasitaikantis atsisveikinimas yra iki. Taip pat naudojamas trumpinys dw, angliški atsisveikinimai bye, ar net žinoma frazė „I‘ll be back…“.
Taigi, nors įprastas mandagumas reikalauja pasisveikinti ir atsisveikinti sutinkant ir išlydint žmogų, internetiniuose pokalbiuose tai priklauso tik nuo paties vartotojo. Ir paprasčiausias atsijungimas be atsisveikinimo nebūtinai bus suprastas kaip nemandagumas.

4.2 Internetinių pokalbių bruožai

Kaip teigia Asta Rėksnienė (2000:99), visi bendraujant internetu vartojamos kalbos tyrinėtojai sutaria, kad internete vartojama kalba turi ir sakytinės, ir rašytinės kalbos bruožų. Toliau šiame skyriuje išnagrinėsiu būdingiausius kalbos, vartojamos internete, bruožus.

• Dialogiškumas.
Pokalbis internetinėje pokalbių svatainėje gali vykti dviem būdais: vienas su vienu ( taip vadinamame „private“) arba vienas su daugeliu ( vadinamame pagrindiniame pokalbių kambaryje). Dažniausiai pokalbius sudaro klausimai ir atsakymai.

• Sakiniai ir jų skyrybos ženklai
Internetiniams pokalbiams būdingos tik apčiuopiamos frazės, nepilni arba šalutinius sakinius primenantys sakiniai. Taip pat pastebima, kad internetinėje kalboje vartojama mažiau skyrybos ženklų. Beveik visai nevartojami kableliai ir labai retai sakinio gale padedamas taškas. Dažniau pasitaiko sakinio gale klaustukai ir šauktukai. Mažąja raide rašomi ne tik pirmieji sakinių žodžiai, bet ir vardai, pavardės ir pavadinimai, pvz : donelaitis, velykos, joniskis, pasvalys. Tokiu sakinių skyrybos taisyklių nepaisymu stengiamasi paspartinti rašytinę kalbą.

• Intonacija
Kaip ir sakytinėje kalboje, taip ir internetinėje kalboje yra intonacija. Tik internetinėje kalboje ji išreiškiama jaustukais arba skyrybos ženklais. Pavyzdžiui mmm , aaaa… , a!, ?? , nu va.. ir tt. Taip pat labai dažnai visa frazė parašoma vien didžiosiomis raidėmis norint išreikšt rėkimą. Pavyzdžiui: SUKI! VAM PYZDEC! (žr. Šaltiniai, 7 pav. 31 eil.)

• Šnekamoji leksika
Nagrinėjamose pokalbių ištraukose pasitaikė labai daug šnekamajai leksikai būdingų žodžių, žargonų. Jie priklauso nuo to, kokia tema vyksta pokalbis. Mano nagrinėtuose pavyzdžiuose pasitaikė : kompas, biski, stipkes, kontrai, koliai.

• Raidžių keitimas
Kartais internetinėje kalboje vienos raidės pakeičiamos į kitas gaunant panašiai skambančius, bet kitaip gramatiškai rašomus žodžius. Dažniausiai raidės taip keičiamos norint išsiversti be lietuviško raidyno. Nagrinėtuose pokalbiuose pasitaikę keitimo pavyzdžiai:
š – sh (ash, shaunu)
u – w (dawg, jaw, gawnasi)
v – w (tawe)
i – ij (loxaij)
i – j (oj, prancūzaj)
ž – zh ( zhmones, zhaisliukas, kazhkas)
č – ch (chia)
ks – x (sexiukas, labux)
Taip pat raidės keičiamos norint pagyvinti internetinę kalbą, ją labiau priartinti prie sakytinės. Tada vartotojai keičia raides ir rašo žodžius taip, kaip jie tariami. Pavyzdžiui: nea (ne), che, ce ( čia), jop, kul (cool), okai (ok). Pasitaikė ir tokių keitimų, kai viena raidė pakeitė visą skiemenį, pvz : aisq ( q raidė buvo pavartota norint pakeisti skiemenį ku).

• Trumpinimas
Žodžiai ir frazės trumpinami siekiant padidinti rašymo ir skaitymo spartą. Dažniausiai pasitaikantis žodžių trumpinimas, paliekant tik dalį žodžio ( zn, nzn, norma, kns, vln),. Kartais trumpinama kelias raides pakeičiant ženklu ar skaičiumi (aisq, labux) arba vartojamos neoficialiųjų trumpųjų žodžių formos ( kompas, kontrai, koliai ).

• Emocijų reiškimas grimasėlėmis
Grimasėlės (emoticons) – veideliai, sukurti iš skyrybos ir kitų klaviatūros ženklų, pagyvinantys elektroninį bendravimą. Jie dar vadinami šypsniukais ( smileys) arba mirksiukais (winkies). ( Žilienė, 2001:16) Grimasėlių pavyzdžiai ir aprašai pateikti 2 priede. Mano nagrinėtose pokalbių ištraukose dažniausiai naudojama grimasėlė buvo :), reiškianti šypsenėlę, taip pat 😉 – šypsenėlė primerkta akim, 😀 – žvengiantis veidelis, :/ – nepatenkintas veidukas. Kartais grafiškai būna pavaizduotas ne tik veidukas, bet ir kūno dalis. Pavyzdžiui, Šaltiniuose, 12 pav. 27 eilutėje piešinukas ( . ) vaizduoja bambą – pokalbio objektą. Taigi, šie mažyčiai emocijų simboliai padeda perteikti žinutėje slypinčią nuotaiką, o kartais net temą.

4.3 Slapyvardis

Anonimiškumas yra bene pagrindinis pokalbių internete bruožas. Dalyvaudami pokalbiuose dalyviai negirdi ir nemato savo pašnekovų. Viskas, ką jie žino apie pašnekovą, yra jo slapyvardis. Anonimiškumas leidžia būti drąsesniems ir laisvesniems pasisakant įvairiomis temomis, jaustis saugiems išsakant mintis, kurios gali būti nepriimtinos kitiems pokalbių dalyviams, o svarbiausia – anonimiškumas padeda nuslėpti autorystę.
Šiame skyriuje aš išnagrinėsiu kelių lietuviškų pokalbio kambarių #baras, #vpu, #vilnius ir #romantic vartotojų slapyvardžius.
Iš viso suskaičiavau 491 skirtingus slapyvardžius (žr. 1 Priedą)
Pirmiausia visus slapyvardžius suskirsčiau į lietuviškus, angliškus ir kitų kalbų arba neturinčius prasmės žodžius. (žr. 3 Priedo 1 pav.) Lietuvių kalbos žodžiai sudaro net 79 proc. visų slapyvardžių, pvz: adele, Agurkelisss, intelektualas. Taip pat didelę grupę, 16 proc., sudaro slapyvardžiai – angliški žodžiai, pvz: _SuPremE_, bodybuild, little_boy18, sweetty. Likę 7 proc. slapyvardžių yra sukurti kitomis kalbomis arba neturi prasmės, pvz: zdarow, Zapadlo_ , r_d_m_x , eSd. Kaip matote, pagrindinė kalba, kuriant slapyvardžius, yra lietuvių, tačiau didelę įtaką daro ir anglų kalba.
Nagrinėjant slapyvardžius taip pat atkreipiau dėmesį į didžiųjų ir mažųjų raidžių vartojimą. (žr. 3 priedo 2 pav.) Nors apskritai vardą ir slapyvardį įprasta rašyti didžiąja raide, net 46 proc. nagrinėtų slapyvardžių yra iš mažosios raidės, pvz: aalgis, buduliss, kojytes, osmanas. 37 proc. slapyvardžių prasidėjo didžiąja raide, pvz: Agurkelisss, Balandux, Ramonis, Ugnytute. Be to, gana dažnai didžiosios raidės vartojamos pramaišiui su mažosiomis, pvz: DaReLiUx, GeDaSTT, InTrigaNte, SyMa – 17 proc.
Slapyvardžių ilgis taip pat labai svarbus. ( žr. 3 priedo 3 pav.) Dauguma išnagrinėtų slapyvardžių yra vienžodžiai, pvz: sauni, waikass, Dziugelis – 82 proc. Slapyvardžiai sudaryti iš dviejų ir daugiau žodžių, pvz: bad_boy, AuKsiNe_LeLyTe, , sudaro tik 15 proc. Likę 3 proc. yra tik inicialai – HHH, r_d_m_x, rmr, jMC.
79 proc. nagrinėtų slapyvardžių yra daiktavardžiai, pvz: ^Panika^, draugas630, kojytes, 8 proc. sudaro būdvardžiai, pvz: jaunas, karaliskasis, sauni, savas. Likusius 17 proc. sudaro įvairios santrumpos ir žodžiai, kurių kalbos dalies nustatyti neįmanoma. (žr. 3 priedo 4 pav.)
Labai didelę išnagrinėtų slapyvardžių grupę sudaro slapyvardžiai, sukurti panaudojant įvairius ženklus. Tokie slapyvardžiai kaip rozyte_14, Scary_2, vaidzius100, __phantom__ sudaro net 43 proc. visų išnagrinėtų slapyvardžių. (žr.3 priedo 5 pav.) Dažniausiai yra naudojamas ženklas _ norint atskirt kelis žodžius, kurie sudaro vieną slapyvardį. Taip pat labai didelę dalį sudaro slapyvardžiai, kuriuos kuriant buvo naudojami skaičiai. Dažnai naudojami skaičiai nurodo vartotojo amžių. (žr. 3 priedo 6 pav.) Tokių slapyvardžių yra net 15 proc. Taip pat dažnai ženklai buvo panaudoti norint pakeisti kurią nors raidę, skiemenį ar žodį. Pavydžiui, skaičius 0 keitė raidę „o“ slapyvardžiuose gyzm0, j0nas, u0gyte, skaičius 2 dažnai keitė skiemenį tokiuose slapyvardžiuose kaip Vai2liz, vai2tia, Ne2lele, skaičius 4 dažnai buvo naudojamas kaip pakaitalas angliškam žodžiui „for“ slapyvardžiuose ginte4u, Delfiniukas4ever. Taip pat pasitaikė slapyvardžių, kuriuose skaičius 4 pavadavo raidę „A“ – Dzuk4s. Kaip matote, toks skaičių naudojimas ne tik suteikia papildomos informacijos apie vartotojo amžių, bet ir suteikia savitumo slapyvardžiams.
Taip pat visus nagrinėjamus slapyvardžius suskirsčiau į temines grupes, nors tai padaryti labai sunku, nes slapyvardžiai yra įvairių sričių. (žr. 3 priedo 6 pav.) Didžiausią teminę grupę sudaro vardai, net 35 proc., pvz : adele, boleslovas15, Erikutiz, zydrunass. Maždaug po 2 proc. visų slapyvardžių sudaro teminės grupės TV personažai (Banderas27, buduliss, bufis, Karmensita, lalaila), įžymių žmonių pavardės ([bachas], Blinda_090, shapauskas, zvagulis), augalai (Agurkelisss, kukuruzas23, mooliugelis), gyvūnai (Drambliukas, KA-TY-TE, Varlyte, zhvirbliuke), profesija (AKUSHERIS, |LieTuWos_DuJiNiNke|, elektrikas, Kunigas) ir tautybė (estukas, LenkasS, Graike_22, IAmCanadian1232).
Identiteto kompiuterinėje komunikacijoje tyrinėtojai teigia, kad žmonės linksta susikurti pastovius slapyvardžius. Tačiau, kaip teigia Asta Rėksnienė (2001:86), net 20 proc. interneto vartotojų yra linkę savo slapyvardį keisti. Internete vartojamo slapyvardžio įvairavimas ar keitimas gali būti susijęs su psichologiniu momentu: susikurdamas tam tikrą slapyvardį asmuo tarsi priverstas vaidinti tą vaidmenį, kurį pasirinktas žodis suponuoja. Tačiau ilgainiui žmogus pasijunta slapyvardžio varžomas ir jį keičia. Dar viena slapyvardžių įvairavimo priežastis gali būti ta, kad pokalbių dalyviai kiekvienu atveju gali susikurti naują slapyvardį, kuris neretai tapatinamas su pokalbio tema.
Taigi, vartotojų slapyvardžiams būdingi įvairūs žodžių sutrumpinimai, junginiai, iškraipymai, kai kurie jų rašomi didžiosiomis raidėmis, kiti mažosiomis, vieni yra angliški, o kiti lietuviški. Tai leidžia kiekvienam virtualaus pokalbio dalyviui pabrėžti savo tikrojo arba susikurto „aš“ individualumą.

5. Internetinių pokalbių etiketas

Dar visai neseniai atsiradęs, o šiandien jau naudojamas beveik kiekvieno žmogaus, pasaulinis tinklas daugeliui gali pasirodyti neturinčiu nei įstatymų, nei elgesio taisyklių. O kai kuriems vartotojams jis tampa net savotiška kovos arena, kurioje galima parodyti savo „pranašumą“ prieš aplinkinius, o kartais net atkeršyti pirmam pasitaikiusiam internetinio pokalbio vartotojui už blogą dieną ar nesėkmę mokykloje ar darbe. Taip interneto vartotojai buvo priversti sukurti gero elgesio internete taisykles (netiquette angl. net (tinklas) + etiquette (etiketas)).

• Nerašykit nieko, ko nepasakytumėt žmogui į akis. Angliškai ši taisyklė skamba : „There are real humans there“ („nepamiršk gyvų žmonių“). Taigi, bendraujant internetu reikia nepamiršti, kad bendraujate ne tik su slapyvardžiu ar kažkokiu nepažįstamu interneto vartotoju, bet su gyvu žmogumi, kuris gali įsižeisti, turi savo nuotaiką, gyvenimą ir požiūrį.
• Visada atsisveikinkite. Prieš uždarydami pokalbio langą būtinai atsisveikinkite ir palaukite, kol kitas žmogus taip pat atsisveikins. Tai ypač svarbu, kai bendraujate su žmogumi, kuris yra toli nuo jūsų.
• Valdykite emocijas. Jei atsidūrėte situacijoje, kurioje sunku susivaldyti neparašius ko nors pikto ar įžeidžiančio, visada pasvarstykite, ar verta tai daryti. Jei tikrai negalite iškentėti, būtinai perspėkite savo pašnekovą apie blogą jūsų nuotaiką. Tai padeda išvengti nesusipratimų.
• Atkreipkite dėmesį į savo gramatiką ir rašybą. Tai labai svarbu. Pokalbio dalyviams nesvarbu jūsų odos ar plaukų spalvos, kūno sudėjimas ar amžius. Visa, ką jie matys yra rašyba. Blogas stilius ir daugybė klaidų išduoda jūsų blogą išsilavinimą arba žemą kultūrą. O tai tikrai nepadės užsitarnauti kitų pokalbio dalyvių pagarbos.
• Nekritikuokite kitų žmonių klaidų. Nors bloga rašyba ir nepuošia žmonių, tačiau betkokia kito žmogaus klaidų kritika laikoma nekultūringa. Tie, kuriems rūpi rašyba, ir taip stengiasi rašyti taisyklingai, o tie, kuriems ne – nekreips dėmesio ir po kritikos.
• Internete posakis „pinigai yra laikas“ turi tiesioginę reikšmę, todėl jeigu sakinio pradžioje ir padarėte klaidelę, nepulkite visko trinti ir spausdinti iš naujo, ypač jeigu nesate iš greitųjų teksto rinkėjų. Klysti yra žmogiška, o viena klaidelė nieko nekeičia. Taip sutaupysite savo ir kitų laiką.
• Nerašykite ilgų eilučių. Jei norite parašyti ilgą sakinį ar kelis sakinius iš eilės, spauskite „Enter“ klavišą kas 50-60 ženklų ( 5-9 žodžius). Jei rašote lėtai, žodžių skaičius gali būti ir mažesnis.
• Nerašykite vien didžiosiomis raidėmis. Kaip jau minėjau anksčiau, toks rašymas gali būti suprastas kaip rėkimas.
• Užbaigė mintį klavišą „Enter“ spauskite du sykius. Taip viena tuščia eilutė pašnekovui bus ženklu atsakyti.
• Būkite nuolaidūs ir tolerantiški. Nepamirškite, kad ir jūs kažkada buvote naujokas pokalbių svetainėse, o ir jūsų elgesys nebuvo per geriausias. Todėl būkite atlaidūs ir kitiems „žaliems“ interneto vartotojams, taip padarydami internetą malonia vieta bendravimui.

Šitame skyriuje yra aprašytos tik kelios pagrindinės bendravimo internetinėse pokalbių svetainėse taisyklės. Rašant šias taisykles buvo remtasi interneto svetainėmis www.labas.com, www.lygus.lt ir www.studentuera.lt. Jei jums reikia daugiau informacijos apie bendravimo internete etiketą, daugiau informacijos galite rasti jau minėtose svetainėse.

Išvados

Atlikusi šį darbą padariau tokias išvadas:
• Plintant elektroninėms technologijos yra vis svarbiau ištyrinėti pagrindinius kalbos elektroninėje terpėje požymius.
• Laiškas yra sudarytas iš dviejų dalių:informacinės, kurią sudaro informacija apie siuntėją ir kuri yra kartojama automatiškai, ir turinio, kurį parašo pats laiško autorius.
• Antraštė, apibūdinama kaip „trumpas pranešimo turinys, tema“, yra svarbus elektroninio laiško elementas, kuris yra kartojamas automatiškai. Ji atlieka dvi funkcijas: rodomąją ir jungiamąją.
• Parašas – tai kelios teksto eilutės žinutės pabaigoje, suteikiančios informacijos, kaip su jumis susisiekti. Elektroniniuose laiškuose esantys parašai yra skirstomi į neišplėstinius, išplėstinius ir grafinius.
• Laikytis etiketo taisyklių rašant elektroninį laišką yra būtina, nes jūs nematote ir negirdite savo pašnekovo, jūsų klaidingai parašytas laiškas gali atrodyti nemandagus ar net įžeidžiantis.
• Internetiniai pokalbiai – tai protokolų rinkinys, leidžiantis žmonėms interaktyviai bendrauti internetu. Internetiniuose pokalbiuose galima rasti pasisveikinimą, atsisveikinimą, emocijų ekspresyvumą, dialogiškumą, intonaciją, šnekamąją leksiką, trumpinimus,
• Pokalbių svetainėse kažkokių ypatingų pasisveikinimo ir atsisveikinimo būdų negalima išskirti. Pasisveikinimai yra itin reti. Atsisveikinimai arba išsijungimo žinutės yra dažnesnės.
• Anonimiškumas yra bene pagrindinis pokalbių internete bruožas. Vartotojų slapyvardžiams būdingi įvairūs žodžių sutrumpinimai, junginiai, iškraipymai, kai kurie jų rašomi didžiosiomis raidėmis, kiti mažosiomis, vieni yra angliški, o kiti lietuviški.
• Dar visai nesenai atsiradęs, o šiandien jau naudojamas beveik kiekvieno žmogaus, pasaulinis tinklas daugeliui gali pasirodyti neturinčiu nei įstatymų, nei elgesio taisyklių. Todėl interneto vartotojai buvo priversti sukurti gero elgesio internete taisykles ( netiquette angl. net (tinklas) + etiquette (etiketas)). Jų svarbu laikytis, norint paversti internetines pokalbių svetaines mielomis bendrauti.

1 Priedas
Slapyvardžių sąrašas

1. __phantom__
2. _MiGa_
3. _Wigaze_
4. MiStiC
5. _Andrius
6. [albe_]
7. [Andriukas]
8. [as_kietas]
9. [bachas]
10. [BlooD_ThirsthY]
11. [dark_devilish]
12. [Evil_girl]`
13. [lauris]
14. [Lena-25]
15. [rublis]
16. [varyla]
17. ^Girl^16^
18. ^Loebas^
19. ^Panika^
20. ^sAuLyTia^
21. _albinute_
22. _Andrius
23. _Dolly_
24. _Egidukas31
25. _Flash^Drauge_
26. _garbanota_mergaite_
27. _-GeDiMiNaS-_
28. _girl_13
29. _HeRa_
30. _Ievuxxx_
31. _jaguaras_
32. _kiler_
33. _kupidone_
34. _Maguvajuz_
35. _Mirksiukas_13
36. _nepasiekiama_
37. _Oniuxxx_
38. _painkiller
39. _preZas_
40. _primavera
41. _raggitaa_
42. _SaNkA_
43. _sexsiuke_
44. _Sirdziu^edike_
45. _slexas_
46. _SuPremE_
47. _Tipsy_
48. _turbo_sraige_
49. _vaidute
50. _VySHninE_
51. „d-z-o-n-i-s„
52. `ausryte`
53. `BrazZziLe`
54. `illuSioN
55. `Marelis`
56. {SPIRITUS}
57. |GiNgAJO|
58. |LieTuWos_DuJiNiNke|
59. |Pirtele|
60.
61. aalgis
62. adele
63. a-g-n-u-c-e
64. agnulkyytee
65. Agurkelisss
66. Ahilas
67. aistutea
68. A-I-V-I-S
69. A-KAIMIETIS
70. AklasBriedis
71. AKUSHERIS
72. Alexandraa
73. ALFONCIUKAS
74. algimantukas_
75. altec
76. Amerikanec
77. anddy
78. andrelisss
79. Andriukas
80. andrius23
81. Andriuxa^20
82. Andzelika
83. antajo
84. arcyy
85. ariau
86. armaniss
87. Armissss
88. asas
89. asstaa
90. ASTULE29
91. attractive_JI
92. AuKsiNe_LeLyTe
93. auksinukee
94. aurelk
95. ausryte22
96. B_M
97. baby^angel
98. bachuras17-foto
99. bad_boy
100. bad_girl15
101. BaDaZz
102. Balandux
103. BalloonRomka
104. Banderas27
105. bando_apgaut
106. baristeris
107. bertas
108. Blinda_090
109. bodybuild
110. boleslovas15
111. brivibas
112. Brokaz
113. Bruoliukas
114. buccke
115. buduliss
116. bufis
117. Carmela
118. cattyte33
119. ceskiux|
120. charisteja
121. christy
122. CiAuSkUtIa
123. ciikis
124. Citrinka19
125. ciudukasss
126. Colette
127. cs-mods-gathers
128. Cukriu_S
129. DaReLiUx
130. ddeeiivviiss
131. deeeivis
132. Delfiniukas4ever
133. DeLLux
134. DEsantas
135. DetoNaToR
136. DEVIL20
137. DIDELE22
138. DiLaila`
139. DJ_|-bartas-|
140. dj-eika
141. Dlinij
142. DraKa
143. Drambliukas
144. draugas630
145. Dryzuotas
146. dzeusasw
147. Dziugelis
148. Dzuk4s
149. Edgarasus
150. EDIXAS
151. Edwa
152. Eegllutti
153. Efaldukas
154. Egidys18
155. egis-
156. Egis`v
157. Egllle
158. elektrikas
159. Entire_jis
160. Erikutiz
161. Erlita_kns
162. eSd
163. EstreLita
164. estukas
165. euthanasia
166. extar
167. fahrenstone
168. flexa
169. FlyingCarpet
170. frankas
171. FrEaks
172. FullspeeDX
173. GAZAS_duggnas
174. gedas007
175. GeDaSTT
176. Ghettox
177. GiedriuI{s27
178. Gigis
179. Gintareee
180. ginte4u
181. givatyte
182. Graike_22
183. gyzm0
184. GZip
185. Hantelis
186. happy_tree_friends
187. herdonando
188. H-e-r-m-o-s-o
189. HHH
190. IAmCanadian1232
191. Idomus_25
192. Ieskanti
193. ieskanti_19
194. I-e-v-u-t-e
195. ignas_M
196. Ilgesiukas
197. Include
198. indigo
199. indraja
200. INGA007
201. ingulike
202. inoringa
203. intelektualas
204. InTrigaNte
205. irakezas
206. ISteKEjuSI26
207. j0nas
208. Jarr_e
209. jaunas
210. jaunuolis25
211. ji_15
212. ji-30
213. jis_32
214. jis-kns-24
215. jMC
216. jonas26
217. Juliusike
218. juokute
219. justdoit`
220. JuStee_20
221. Justikazz
222. Justtas
223. Justuteeee
224. Kaifasss
225. Kailis`
226. karalaina
227. karaliskasis
228. Karina_21
229. KarluSaS
230. Karmensita
231. Karolinka
232. Karolinnna
233. KarstasSokoladas
234. kasekelis
235. Kasparinis
236. katekas
237. KATHYA_26
238. K-A-T-I-N-A-S__22
239. KA-TY-TE
240. KaunietisSs
241. Kazkas_JIS
242. kazokute
243. KEldErIs
244. kempiniukasss
245. kests17
246. kipsiukasss
247. kirasyras
248. KISSKAA
249. kitty_18_
250. kkklk
251. Klientas
252. klieriks
253. kojytes
254. KOKETE_25
255. Koobbe
256. kornelijaa
257. Krentanti_Zvaigzde
258. Krissta
259. kristinute_kns
260. krokoodilas
261. kukuruzas23
262. Kunigas
263. KYBORGASXXL
264. laba_diena
265. laimiusss
266. lalaila
267. Lamb_of_God
268. lantana21
269. Lapkritinis
270. Laputis
271. Lasas`
272. Laterina
273. lawita
274. Lenkaite
275. LenkasS
276. Leonidas
277. Lik3riZ
278. liniux35
279. Linksmuole31
280. linuxyte
281. little_boy18
282. Liudas_Vasaris
283. LiudnasVaikinas
284. Liutasss
285. Lizard66666
286. LookinGood
287. Loretute^
288. LoweBoy
289. LP_Sweciukas1
290. lunatikas_tk
291. Luxus25
292. lynutia
293. M_unit
294. Maaniuga
295. MaLaToK^
296. malis
297. Manson19
298. mantas19
299. marijuka_
300. MarKKooo
301. martuxe
302. masster
303. MasterHobbit
304. mazeee
305. m-e-i-l-u-t-i-s_15
306. Meiluzis„`
307. Menantis_pikta
308. mergele-21
309. mergututele
310. MetaL_G
311. Metall
312. metallicaVeza
313. MielasKNS
314. milano_uk
315. Milliuxe
316. minde14
317. MINDEz
318. Miss_snake
319. mistica
320. mntz
321. Molodoj
322. mooliugelis
323. mouzeriz
324. MrTyNs
325. Museika25
326. myliu_vitute
327. Nattashka
328. Naujokele`
329. Ne2lele
330. Neilas_
331. nestyte
332. nEtiksa
333. Netikusi_vairuotoja
334. nevezis
335. Night_angel
336. night_girl
337. nika14
338. Nikis_24
339. NikolaS_MorA
340. niznajus
341. nora
342. Norvegas
343. Nukas
344. osmanas
345. Pabloo
346. pakaruoklis
347. Panelyte-L
348. paniicka
349. pasipputuss
350. Pauliukasz
351. paulius25
352. Perqnas
353. PhanToMiX
354. PIKCIUVIENE
355. plastakeleE
356. plastelinas
357. ponas
358. poopsiukas
359. pucinis
360. Puke_mikuotukas
361. Quaker15
362. r_d_m_x
363. Ragan|uke
364. rajunas
365. ram_25
366. Ramonis
367. RAMUNYTE_28
368. Rannera
369. rapido666
370. rema
371. rennaciuke
372. rimuska
373. RImvizz
374. rmr
375. Roberciuke_
376. Roberman73
377. robin-37
378. rolandukas
379. Rolkis_24
380. rozyte_14
381. Rutkaaa
382. saaida
383. Saboniuxxx
384. saidass
385. Saldi_panele
386. Sammantute
387. sandrone
388. Sandrule_
389. sandyy
390. sanja
391. saulegryza
392. saulele
393. saulena
394. Saulenskas
395. sauliukasss
396. Saulyte19
397. sauni
398. savas
399. sawloootia
400. Scary_2
401. Scrippte
402. sekxiokeee
403. Sena_tarka
404. sex
405. sexute
406. shapauskas
407. Shiva_
408. Siaulietis^_
409. sidonija
410. Sierasss
411. sijonele_23
412. Simona20
413. sinsilaaa
414. sirduke24
415. Sirdukx
416. slapciausias
417. slyva_14
418. Smile__
419. smilllga
420. snaige20
421. Sokoladine_Zuikute
422. sonatele
423. Soul_Mekanik
424. Spaliukas
425. spyglis
426. SteLLute_
427. Studentass
428. suvalkiete
429. svaja21
430. svajute18
431. SweetSin
432. sweetty^
433. SyMa
434. sypsenele_20
435. SypsNys
436. Taifune
437. tamsi_
438. TANZANIA
439. TavoSielosVagiz
440. tigre„`
441. Tinna`
442. ToMc1KaS
443. tomcis
444. tomiras_9
445. torpeda`
446. tretiak
447. Trojan
448. u0gyte
449. ubijca_23
450. Ugnytute
451. undis
452. Upper-intermediate
453. Uzsienis
454. Vai2liz
455. vai2tia
456. vaidute17
457. vaidzius100
458. Vaikinukasss
459. vaivarykste37
460. vajkinux
461. valentain
462. vandenis22
463. Varlyte
464. vase
465. Vejvaikis
466. velykinee_zajdeja
467. VIEDRAS
468. Vilkas_Pilkas_Nebaisus
469. Vilmuke17
470. V-I-N-C-A-S
471. Virusas
472. Visazhinis
473. Vitalis28kns
474. vitute16
475. waidazzz
476. waiduokliuke
477. waikass
478. welniuke„
479. WEST_a
480. wirgulia
481. WiZarD_
482. WoltaZ
483. xxxbahiuriukas
484. Zapadlo_
485. zdarow
486. Zemyniukste
487. zhvirbliuke
488. ziwilyyte
489. Zmogas
490. zvagulis
491. zydrunass

Atsisiųsti moku.lt_elektronine_kalba_2005_08_09_21_32_53