Vadyba

Vadybos referatai, kursiniai, darbo raštai, tekstai.

Tradicinio pašto perspektyvos ir raidos tendencijos

Stebint šiandieninę elektroninių komunikacijų invaziją į per tūkstančius metų nusistovėjusias neverbalinės komunikacijos tradicijas iškilo klausimas, ar tradicinis paštas vis dar laiko savo pozicijas šiuolaikiniame pasaulyje, ar jau gerokai „apvalgytas” modernių technologijų, tyliai ramiai nyksta it koks didžiulis mamutas nuo žemės paviršiaus. Skaityti viską

Anketa „Vienatvė – laisvė ar kančia?

Sunku būtų atrasti žmogų, kuris kada nors nebūtų jautęsis vienišas, nes šį jausmą mes puikiai žinome ir atpažįstame. Tačiau, kada vienatvė – tai atotrūkis ir poilsis nuo triukšmingo ir visą laiką skubančio pasaulio, o kada didžiulė kančia ir liūdesys -. daug sudėtingesnis klausimas. Norint į šį klausimą atsakyti, visų pirma reikia jį gerai išanalizuoti. Todėl aš, Kauno Technologijos Universiteto, Panevėžio filialo, vadybos ir administravimo fakulteto II kurso studentė V.Marozaitė, noriu išsiaiškinti, kada dažniausiai žmogus jaučiasi vienišas ir kas jam vienatvė – būdas pailsėti, pagalvoti ar priverstinis atsiskyrimas nuo supančio pasaulio. Skaityti viską

Marketingo tyrimų skaidrės

MT-ų vertingumas slypi tame, kad jie leidžia sužinoti, kaip išvengti klaidų, o jei jos vis dėl jos padaromos – tai kaip jas aptikti ankstyvoje stadijoje ir ištaisyti su minimaliais nuostoliais. Skaityti viską

Naujo žurnalo įvedimo į rinką poreikio tyrimas

Šiuo metu Lietuvoje pastebima didelė įvairių prekių pasiūla, todėl susiformuoja stipri konkurencija atskirose prekių grupėse. Produkcijos konkurentiškumo pagrindas — gebėjimas tenkinti vartotojo poreikius. Kai rinkoje jau yra prekės analogas, gamintojas turi numatyti kuriamos prekės konkurentiškumą rinkoje. Tam reikia atlikti ne tik poreikių, bet ir paties produkto analizę. Žiūrima, kiek prekė atitinka pagrindinių pirkėjų laukiamus ir galimus poreikius. Didelę reikšmę konkurencijoje turi kokybinės prekės ypatybės, jos išorė, įpakavimas ir pan. Skaityti viską

Organizacija ir valdymas

Vadyba – valdymas, vadovavimas socialinėms grupėms, žmonėms, įvairaus tipo organizacijoms, įmonėms, įstaigoms, mokykloms ir t.t. Vadybos mokslo praktika labai sena. Rašytiniai dokumentai egzistuoja apie 6 tūkstančius metų, o mokyklos – jaunos, susiformavusios šio amžiaus pradžioje. Studijų objektas yra socialinės sistemos žmonės. Vieningo apibrėžimo nėra. Įvairūs autoriai vadybą apibūdina skirtingai. Labiausiai paplitęs ir pripažintas apibūdinimas – vadyba yra mokslas apie planavimo organizavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijas socialinėse organizacijose.
Organizacija – ,tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacija turi bendrą tikslą; visi organizacijos nariai drauge dirba siekiant šio tikslo. Vadybos tikslas yra organizuoti darbą taip, kad numatytus įgyvendinus ir iškilusius uždavinius išsprendus taikiai, per trumpą laiką su mažiausiomis sąnaudomis. Skaityti viską

Vadybos špargalkės

A. GAMYBOS VALDYMAS
A1 Valdymo organizacijos skirstomos i grupes
A2 Išskiriami 3 gamybos tipai:
A3 Strateginiai sprendimu požymiai:
A4 Gaminio projektavimą nulemia vartotojo poreikiai
A5 Makrolygiui būdingi tokie veiksniai:
A6 Mikrolygio svarbiausi veiksniai:
A7 Gamybos operatyvinis valdymas.
A8 Atsargų valdymas.
A9 Gamybos paruošimo operatyvinis valdymas ir projektų vadybos būdai.
B KOKYBĖS VALDYMAS
B1 Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumo ir kokybės kontrolė.
B2 Našumas ir organizacijos aplinka.
B1 Kompleksinis našumo pobūdis. Našumas ir kokybė. Našumo ir kokybės kontrolė.
C. Komandinis darbas
C1. Kas yra komanda.
C2 Kriterijai per kuriuos atribojama komanda nuo grupės
C3 komandų tipai
C4 Vaidmenys komandoje (sėjėjas, formuotojas, koordinatorius ir t.t.)
C5. Komandos raidos etapai
C6 Komandos privalumai
C7 Komandos trūkumai
D Konfliktai ir jų sprendimo būdai
D1 Kas yra konfliktas?
D2 funkciniai ir dis funkciniai konf.
D3 Konfliktų rūšys
D4 konfliktų atsiradimo priežastys yra:
D5 Konfliktų valdymas
D6 Konfliktų prevencija
E. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
E1. ĮŽANGA.
E2 Racionalus valdymo sprendimas
E3 diagnozės fazė
E4 aplinkos veiksniai
E5 pozityviniai ir negatyviniai bruožai
F VADYBOS SAMPRATA, RAIDA
F1 kas tai VADYBA
F2 kas tai ORGANIZACIJA
F3 Organizaciju bruozai
F4 Kas tai Įmones
F5 – UAB, AB, TUB ir kt.
F6 kas tai ĮSTAIGA
F7 Įstatinis kapitalas
F8 kitos Įmonių rūšys
F9 Vadybos teorijos raida
F10 Mokslinio valdymo teorija
F11 Klasikinė adm. valdymo teorija
F12 žmogiškųjų santykių teorija
F13 Biurokratinio valdymo teorija
F14 Vadybos raida Lietuvoje
G VADYBOS FUNKCIJOS
G2 Organizavimas
G3 Linijiniai įgaliojimai,
G4 Delegavimas
G5 Atsakomybė
G6 Įmonių administracijos padaliniai
G7 Asmeninės administracijos nariai
G8 ORGANIZACIJŲ KŪRIMAS
G9 Decentralizuota valdymo struktūra
G10 Linijinė, funkcinė, mišri (štabinė) ir matricinė org. struktūros
G11 funkcinė patriarchalinė linijinė štabinė struktūros
G12 MOTYVAVIMAS
G13 Motyvavimo teorijos
G14 Žmogaus elgesio reguliavimo teorijos
G15 Porterio – Laulerio modelis
H VALDYMO METODAI IR GRUPĖS
H1 GRUPĖS
K Organizacijos vadovybė, valdzia.
L Žmoniškųjų (darbo) išteklių valdymas
L1 Darbo išteklių planavimas
L2 Dirbančiųjų potencialas
L3 Žmogaus darbinio gyvenimo kokybė
L4 Zmogaus pasitenkinimas
M. VADOVAVIMO STILIAI
M1 X, Y IR Z teorijos
M2 Autokratinis stilius
M3 Demokratinis stilius
M4 Liberalus stilius Skaityti viską

Telšių apskrities turizmo plėtros galimybių vertinimas

Turizmas – vienas iš didžiausių verslų pasaulyje. Beveik 9% viso pasaulio darbo jėgos dirba turizmo ar su juo susijusiose srityse. 5% visų pajamų sudaro pajamos iš turizmo. Lietuva taip pat orientuojasi į pasaulį ir bando vystyti šį verslą. Tam mūsų šalis turi pakankamai galimybių ir perspektyvų. Remiantis statistiniais duomenimis, pernai į Lietuvą atvyko 3,7 mln. užsieniečių, o į užsienį išvyko beveik 3 mln. Lietuvos gyventojų. Užsieniečių išlaidos Lietuvoje siekė beveik 1,6 mlrd. litų, o tai sudaro 4,2 %Lietuvos bendro vidaus produkto ir 10,4 % eksporto įplaukų. Vien iš pateiktų skaičių peršasi išvada, kad į turizmą, kaip į svarbią ekonomikos šaką, ranka numoti nevalia. Gyvendami Europos viduryje turime daug švaresnį orą negu kiti Europos miestai, puikų peizažą, daug ežerų, upių ir į nieką nepakeičiamą kaimo ramybę. Turizmo ekspertų duomenimis, pagrindinis Lietuvos “turistinis produktas” yra gamta. Belieka pasirinkti tokią turizmo strategiją, kuri darytų teigiamą ekonominę įtaką ir prisidėtų prie regiono aplinkos bei paveldo išsaugojimo.
Telšių apskritis – viena iš Lietuvos sričių, kuri turi ką parodyti pasauliui, ir iš to galima pasiekti didelės naudos vietos gyventojams. Telšiai – tai ne tik Žemaitijos širdis ir sostinė, bet ir mano gimtinė, kuriai aš nesu abejinga. Būtent tai paskatino mane pasirinkti šią temą ir pažvelgti į Telšių regioną kaip į potencialų vystyti turizmui. Šiame darbe aš pristatysiu Telšių regiono turistinius išteklius, turizmo paslaugų infrastruktūrą ir Telšių rajono gyventojų bei valdžios požiūrį į turizmą. Skaityti viską

Organizacijų elgsena, diplomas

Žmogaus charakteris formuojasi nuo pat vaikystės, tačiau kai kurie įgūdžiai ir polinkiai yra įgimti. Dar ilgai po gimimo genuose užprogramuota biologinė raida lemia žmogaus raidos etapus ir elgesį. Tačiau dauguma dalykų, tokių kaip kalbėti rašyti, skaityti ir pan. reikia išmokti. Psichologai teigia, kad net ir mokymosi gebėjimus iš dalies lemia žmogaus genai, bet neneigia it to, kad tolesnis vaiko vystymasis priklauso nuo jo supančios aplinkos. Kai nėra galimybių mokytis ar patirti naujų dalykų, vaiko raida atsilieka. Pirmaisiais gyvenimo metais dedami ir asmenybės pagrindai. Emocinis ryšys šiuo laikotarpiu lemia būsimus vaiko santykius su aplinka, drauge ir visą jo raidą (Furst, 1998). Skaityti viską

Marketingo tyrimo procesas

Šiuolaikiniam marketingo specialistui dabar beveik nuolat reikalinga informacija kaip analizuoti, planuoti, įgyvendinti marketingo priemones ir jas kontroliuoti. Jam reikalinga informacija apie klientus, konkurentus, tarpininkus ir kitas pajėgas, dirbančias rinkoje. Didėjant pirkėjų pajamų lygiui, šie tampa labiau ir labiau išrankesni. Pardavėjams vis sunkiau sekasi numatyti pirkėjų reakciją į įvairias prekių ar paslaugų charakteristikas, jų apipavidalinimą ir kitas savybes. Norėdami užpildyti tokias atsiradusias spragas, pardavėjai imasi marketingo tyrimų. Tokiu būdu imama labiau atsižvelgti į pirkėjų reikmes, o ne į poreikius. Skaityti viską