MOKU.LT pradinis puslapis

Ekonomika

Rodomi darbai nuo 1 iki 10. Iš viso 138.

A. Guogio straipsniai

Docento Arvydo Guogio straipsnių rinkinys. Keliai į Europą. Europos socialinio modelio ateitis. Pasiekimai. Atsisveikinimas su socialiniu modeliu? Naujos krypties ieškojimas. Galimi sprendimai. Socialinės apsaugos sistemų reformavimas Europoje. COST. Modeliavimo reikšmė socialiniame moksle. Įvadas. Modelių panaudojimo galimybės. Statiškas ir dialektinis modeliavimas. Išvados. Naujosios viešosios vadybos metodologijos ir priemonių taikymas gerinant Lietuvos socialinį administravimą ir socialinės atskirties tyrimus. Įvadas. Administracinės priemonės įveikiant socialinę atskirtį. Efektyvesnių socialinės atskirties tyrimų būtinumas. Išvados.

Straipsnis, ekonomika; parsiųstas 1003 kartų. Patalpintas 2006-11-27. Dydis: 60.8 KB.

Akcinių bendrovių kūrimas

Akcinių bendrovių steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. (Šis įstatymas taip pat reglamentuoja uždarų akcinių bendrovių steigimą, bendrovių reorganizavimą bei likvidavimą, valdymą, akcininkų teises ir pareigas.) Prieš pradedamas nagrinėti akcinių bendrovių kūrimą apibrėšiu kas tai yra ir kuo ji užsisima.

Referatas, ekonomika; parsiųstas 123631 kartų. Patalpintas 2005-08-27. Dydis: 11.61 KB.

Auditas

Nuo XIX a. vidurio Europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus, kartu pakeldami akcijų kainą biržoje ir jas parduodavo patikliems pirkėjams. Todėl Europos šalių vyriausybės, siekdamos užkirsti kelią nesąžiningiems sandėriams, pradėjo reguliuoti apskaitos darbuotojų profesinę veiklą. Taigi šaliųvyriausybinė politika buvo vienas iš veiksnių, nulėmusių audito atsiradimą ir jo įteisinimą.

Referatas, ekonomika; parsiųstas 5777 kartų. Patalpintas 2005-08-20. Dydis: 59.63 KB.

Auditas 2

Audito atsiradimo pradžia siekia tuos laikus, kai pirmą kartą išsiskyrė interesai tų, kas tiesiogiai valdo įmonę, ir tų kas finansuoja veiklą. Tuo pačiu metu pradėjo atsirasti akcininkų bendrovės, tad auditorius tapo “ visuomeniniu kontrolieriumi “, tikrinančiu kompanijos valdybos išorinę atskaitomybę ir atstovaujančiu interesams šalių, kurios suinteresuotos, kad buhalteriniai rodikliai būtų patikimi. Jau 19 am. susiformavo tie skiriamieji bruožai, kurie apibūdina auditorių šiandien.

Referatas, ekonomika; parsiųstas 5123 kartų. Patalpintas 2005-08-20. Dydis: 24.03 KB.

Augalinio aliejaus rafinavimo technologijos instrukcijos

Įvadas. Paskirtis ir taikymo sritis. Terminai ir apibrėžimai. Nuorodos. Rafinavimo proceso charakteristika. Hidratacija. Rūgštinė hidratacija. Vaškinių medžiagų pašalinimas. Neutralizavimas (šarminis rafinavimas). Muilo ir drėgmės likučių pašalinimas. Aliejaus praplovimas vandeniu. Riebalų apdorojimas citrinų rūgštimi. Aliejaus apdorojimas fosforo rūgštimi. Drėgmės pašalinimas iš aliejaus. Adsorbcinis rafinavimas. Dezodoravimas. Rapsų aliejaus technologijos proceso schema ir aprašymas. Papildomi paaiškinimai. Technologijos instrukcijos valdymas.

Pavyzdys, ekonomika; parsiųstas 2079 kartų. Patalpintas 2007-12-12. Dydis: 15.2 KB.

Automobilių priežiūros ir remonto įmonės veiklos organizavimas, išnagrinėjant oto variklių maitinimo sistemų diagnozavimą ir priežiūrą: UAB “Vėžaičių KEMI”

Darbo tikslas. Siekiant darbo tikslo numatau šiuos uždavinius. Darbo etapai siekiant numatytų tikslų. Darbo objekto apibūdinimas. Informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodai ir priemonės. Tęsinys. Išvados ir pasiūlymai.

Prezentacija, ekonomika; parsiųstas 1269 kartų. Patalpintas 2005-10-12. Dydis: 723.45 KB.

Azerbaidžanas

Šalies charakteristika. Įvadas. Eksportas ir importas. Importo prekės. Šalies ekonomika. Europos Taryba. Lietuvos ir Azerbaidžano prekyba. Mokesčių sistema. Šalies BVP. Išvados. Literatūros sąrašas.

Referatas, ekonomika; parsiųstas 188 kartų. Patalpintas 2010-02-23. Dydis: 54.61 KB.

Bendras vidaus produktas

PowerPoint pristatymas. Bendrasis vidaus produktas. Kelintais metais pradėtas skaičiuoti BVP? BVP gali būti dviejų rūšių. BVP apskaičiavimo formulė. BVP įskaičiuojama.

Prezentacija, ekonomika; parsiųstas 499 kartų. Patalpintas 2011-01-25. Dydis: 740.96 KB.

Bendrasis programavimo dokumentas

Inovacijų plėtra (praktinis darbas). PARAIŠKA ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ FINANSINEI PARAMAI GAUTI.

Namų darbas, ekonomika; parsiųstas 1044 kartų. Patalpintas 2005-05-07. Dydis: 396.6 KB.

Bendros įmonės

Šiuo metu, praktiškai visos pramonės kompanijos išsivysčiusiose šalyse dalyvauja tarptautiniuose susitarimuose, bendradarbiavimuose.

Konspektas, ekonomika; parsiųstas 1751 kartų. Patalpintas 2005-07-04. Dydis: 12.51 KB.

Puslapiai

Darbų paieška

Naujausi darbai


Naudingos nuorodos