MOKU.LT pradinis puslapis

Radausko eileraštis "Pasaka"

Tema Lietuvių kalba
Tipas Analizė
Aprašymas H.Radauskas - lietuvių poetas išeivis. Jis tapo ryškiu grynosios poezijos kūrėju lietuvių literatūroje. Nepriklausomoje Lietuvoje poetas išleido tik vieną rinkinį "Fontanas", dar tris knygas išleido emigracijoje: "Strėlė danguje", "Žiemos daina", rinktinę "Eilėraščiai". Menas, poetinė kūryba H.Radauskui buvo patikimiausia dvasios atrama visose gyvenimo negandose.
Patalpinta 2005-08-28
Parsisiuntė 5054

Išsamus aprašymas

Poetas visur ieško grožio, estetinių emocijų, meninės prasmės. Grožis - aukščiausia vertybė, gilioji kūrinio prasmė. Žavi poeto eilėraščių vaizdai, tobula konstrukcija, kalba.
Bendroji poeto nuostata išreikšta programiniame eilėraštyje "Pasaka". Eilėraštyje matome būdingąsias H.Radausko poezijos ypatybes. Pirmiausia tai - poeto kelionė iš tikrovės į pasaką. Pasaulis žiaurus, šaltas, klastingas, jis tyčiojasi iš žmogaus svajonių, jo kančių: "Pasaulis juokiasi, paspendęs savo tinklą". Žiauriai tikrovei priešinasi Pasaka. Joje viskas galima, ji - laisvė. Nusivylęs pasauliu, poetas pasineria į Pasaką: "Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu". Eilėraštyje į Pasaką keliaujama per civilizaciją ir gamtą. Civilizacija gniuždo žmogų, todėl poeto įkvėpimo versmė - gamta. Pasaką poetas randa gamtoje. Labai griežta eilėraščio kompozicija: yra 3 loginės dalys. Pirmoji išreiškia vyksmo visuotinumą, antroji dalis įprasmina Pasaką, jos motyvus, trečioji dalis (paskutinė strofa) yra išvardinė, išreiškianti atvirkščius tikrovės ir Pasakos santykius. H.Radauskui svarbiau eilėraščio estetinė pusė, nes menas jam buvo absoliutus pasaulio centras. Eilėraštis parašytas silabo-tonine eilėdara, rimas tikslus. Yra eilėraštyje gražių epitetų (karšta ašara, šaltas žiburys, beprotiškai geltonas), palyginimų (Pasaka gieda kaip lakštingala), metaforų (mirga margas spindulių lietus), personifikacijų (kalba akmuo, medis nebylys, pasaulis juokiasi). Pasaka - tai simbolis grožio, svajonės, dvasingumo. Gamtai ir menui skirta daugiausia poeto eilėraščių. Jei grožis - didžiausia vertybė, tai gamta - grožio šaltinis. Poetas į gamtą žvelgia lyg dailininkas, išgyvena ją. Gamta H.Radausko lyrikoje universali, neturi konkretaus krašto žymių.


Raktiniai žodžiai

  • radauskas pasaka
  • henrikas radauskas pasaka
  • h.radauskas pasaka

Darbų paieška

Naujausi darbai


Naudingos nuorodos