MOKU.LT pradinis puslapis

Gramatikos užduotis pirmokams

Tema Lietuvių kalba
Tipas Uždavinys
Aprašymas Už lango kaip ir prieš keletą dienų vėl st_gauja vėjas t_sydarnas pageltusius žilv_čių lapus gr_so artėjanč_ja pūga g_sdina žvarbiu lietumi. Erdv_me kieme šalto lietaus ašaromis gailiai verkia paniurusi vieniša liepa ber_manti šalia sutr_šusio šulinio (kaži kada) r_sto iš ąžuolinių r_stų.
Patalpinta 2005-05-08
Parsisiuntė 3038

Išsamus aprašymas

Netoliese š_pus namo jo stogas kaip būtų keista vis dar puošėsi žaliomis s_manomis nut_sęs sodas aplinku_ nusa_stytas jaunučiais medeliais klevais uosiais t_vais ąžuoliukais. Pageltę lapai nutr_kę nuo gležnų šakelių gainiojami rudens vėjo nedideliais s_k_riais pasisuka ore o po to lėtai tarsi p_kiniai laiveliai leidžiasi žemyn ir priglud_ prie žemės motinėlės kr_tinės kimiai suč_ža lyg palydėję atšiaur_jam rudenėliui paskutini atod_sį.
Kambaryje tylu ir tamsu tik besik_renančioje krosnyje
(ret karčiais)__________spra_teleja malkos kurių ugnis čia prigesdama
čia ryškiai įsiliepsnodama neaiškiai apšviečia kertėje stovinčią nedidelę knygų spintą vienintelį _patingą šių namų baldą. M_slingai žiūriu į rausvus ugnies liežuvėlius į smulkutes k_birkštis kurios malkoms smarkiau įsiplieskus tankiu spiečiumi pakyla ir (kaip mat) užg_sta. Stebiu visa tai lyg laukdamas iš kažkur atkl_stančio steb_klo, valandėlę susim_stau. Atrodo jau regiu kaip pasibalnojęs šė_argį žirgą atš_liuoja pasakų karalaitis pasir_žęs atkeršyti pikt_jai raganai už kl_stą ir skriaudą. Tik staiga po kurio laiko už lango prie pat lauk_j_ durų išgirstu žingsnius ir nedr_stu nė pasijudinti. Nors žingsniai paž_stami žinau jog niekas neužkl_s kas buvo nebesugr_š o kas praėjo pro šalį ne pas mane skubėjo.
Malkos beveik sudegė ugnis užg_so tiktai mėl_nėjančios liepsnelės dar tebelaižo apyskaidr_s žarijas, ilgai nelaukęs paimu reples gulėjusias šalia manęs ir būgštaudamas kad žarijos visai neužg_stų maišau įkaitusią krosnį. Replės greit parausta ir man atrodo kad jomis pamaišiau ne g_stanč_sias krosnyje žarijas bet paliečiau išblėsusios praeities prisiminimus kurie be nuoskaudų ir sudauž_tų svajonių paliko mano s_monėje ir brangių akimirkų. Štai motina rūpe_čių iškamuotu veidu verda skurdžią vakarienę kurios be abejo mes alkani taip nerim_stingai laukiame. Tėvas prie blausios spin_sulės taiso ap_nasrį šveičia sur_d_jusius ž_slus. Prie padengto stalo kvepiančio duona kepta ant ąj_rų sėdi susimasčiusiais veidais vyresnieji broliai su seser_. Žibalinės lempos blausiai apšviestoje gr_čioje t_lu ir rudeniškai liūdna. Tiktai vėjas klebendamas laukuj_s pirkios duris įk_riai drumsčia tą tylą svajingą ir paslaptinga.


Raktiniai žodžiai

  • pirmoku uzduotys
  • uzduotys pirmokams
  • uzduotis

Darbų paieška

Naujausi darbai


Naudingos nuorodos