MOKU.LT pradinis puslapis

Tolerancija

Tema Lietuvių kalba
Tipas Referatas
Aprašymas Lietuva – Europos tolerancijos židinys? Tolerancija. Įvadas. Netolerancijos pavyzdžiai. Tolerancijos pavyzdžiai. Baigiamoji mintis. Naudota literatūra.
Patalpinta 2007-11-05
Parsisiuntė 3151

Išsamus aprašymas

ĮvadasAš Sandra Nekrošiūtė pateiksiu kelis tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius , stengsiuosi išsiaiškinti pagrindines netolerancijos Lietuvoje priežastis , bei pateiksiu būdus , galbūt , galėsiančius išspręst šią problemą Lietuvoje . Visa tai bus pateikiama tam , kad mokiniai patys susidarytų nuomonę apie situaciją Lietuvoje ir nevengtų diskutuoti šia tema.

Tolerancija – (lot. tolerantia) prisitaikymas , terminas, reiškiantis pakantumą priešingai nuomonei, požiuriui,elgesiui,išvaizdai,tautybei. Naudojamas apibūdinti individualų arba kolektyvinį elgesį socialinėje, kultūrinėje ir religinėje aplinkoje. Tolerancija naudojama apibūdinti elgseną kuria dauguma ar opozicija reaguoja į nepalaikomą ar mažumoje esančią bendruomenę ar individą.Tolerancija yra neatsiejama nuo netolerancijos, kuri kyla esant tolerancijos trūkumui. Pagrindinės sritys, kur naudojamas tolerancijos terminas, - religija, politika ir moralė.
Apie toleranciją prasminga kalbėti tik sąžinės, bet ne žinojimo lygmenyje. Tačiau šiedu lygmenys dažnai supainiojami.Kaip jau minėjau žodis“tolerancija“ kilęs iš lotyniško "tolerantia", reiškiančio kantrybę. Tolerancija giliąja prasme yra savęs apsisunkinimas. Reikia pastangų gerbti,suprasti kitą asmenį, nežiūrint jo skirtingumo.

Sąžinės dalykuose tolerancija yra labai svarbi. Ji parodo, kad mes gerbiame kitą asmenį ir skaitomės su jo nuomone. Žinojimo lygmenyje tolerancija yra neprasminga. Pavyzdžiui, kažkas įsitikinęs, kad du ir trys yra šeši. Nežinau, ar labai tolerantiški pasirodytume, jei tokiam „matematikui“ leistume statyti tiltus ir namus. Arba jei kažkas nori važiuoti į Rusijos sostinę, o bilietą nusiperka į Kijevą. Kokia čia tolerancija, jei nepasakysime, jog žmogus suklydo? Anot Gėtės, tokia tolerancija yra pasišaipymas iš žmogaus. Taigi žinojimo lygmenyje tolerancija beprasmė. Du ir trys yra penki, o Rusijos sostinė yra Maskva – argi galima čia kalbėti apie kokią nors toleranciją?
Valstybė taip pat negali visais klausimais būti tolerantiška. Pavyzdžiui, agresijos prieš žmogų atžvilgiu. Valstybė gina savo piliečius nuo agresijos, reikalui esant net pati panaudodama jėgą. Šiuo požiūriu negali būti jokios tolerancijos.

Mintis, jog visos kultūros lygios, neatitinka tikrovės. Tik Europoje tolerancija gali gyvuoti, nes čia kitų kultūrų įtaka nėra pernelyg didelė ir asmeniškai veikia nedaugelį. Na bent jau tokia Kolakowskio nuomonė. Bet net ir Europoje juntamos tolerancijos ribos. Jeigu egzistuotų kultūrų lygiava, tai kai kuriais atvejais būtų visiškai neįmanoma apginti auką. Tik turėdami aukštesnes vertybes, tokias kaip žmonių teisės, mes nepristingame argumentų prieš kaltinamąjį.

Taigi ar mes tikrai tolerantiški ? Ar sugebame toleruoti kitatikius ? Koks mūsų požiuris į kitaip manančius, kitaip atrodančius ar kitaip tikinčius ?


Raktiniai žodžiai

  • tolerancija
  • tolerancijos pavyzdziai
  • kas yra tolerancija

Darbų paieška

Naujausi darbai


Naudingos nuorodos