MOKU.LT pradinis puslapis

Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje "Gražina"

Tema Lietuvių kalba
Tipas Analizė
Aprašymas Adomas Mickevičius. Poema "Gražina". Gražinos paveikslas poemoje.
Patalpinta 2006-03-08
Parsisiuntė 3470

Išsamus aprašymas

Adomas Mickevičius – poetas, kuriuo didžiuojasi ir Lenkijos, ir Lietu- vos žmonės. Jo romantiška poema “Gražina ” mena lietuvių kovas su kry- žiuočiais. Labiausiai žavi pagrindinė kūrinio herojė – Gražina.
Tai Lydos kunigaikštytė, kunigaikščio Liutauro žmona, “už visas gra- žiausia mergina”. Nors “buvo jis nebe pirmos jaunystės ”, tačiau visus traukė jos “bružai išminties ir moterystės”. Jos išvaizda ir charakteris la- bai priminė vyrą, nes ji ne tik savo “rimtumu ir gaivumu patraukdavo”, bet ir ūgiu nė kiek nuo Liutauro neatsiliko. Ji buvo ne vien Liutauro žmo- na, tačiau ir draugė, ir patarėja, o kai reikdavo, ji paguodavo savo vyrą. Jos pomėgiai buvo kitokie nei kitų merginų. Jai labiau patiko “medžioklių
triukšmas, kovos”, beje, “ant žemaituko susitikę ją, kaimiečiai manė vyrą susitikę”.
Sužinojusi, kad jos vyras ruošiasi kovai, kuri “negarbę jam teduos”,
Gražina nepasimeta. Ji sumano puikų planą ir imasi iniciatyvos. Kunigai-
kštytė žūtbūt nori apginti vyro garbę. Priimti sprendimą jai nebuvo leng-
va:
“Kunigaikštienė mąsto tyloje,
Jos galvoje mintis kaip grūdas bręsta,
Kol kas jinai nežinoma, nauja,
Kol kas jinai tik blykstelėjus, gęsta,
Liepsnoja vėl, užvaldo visą ją –
Ir štai užgimsta naujas planas veikiai,
Dabar jau jį tik įgyvendint reikia”.
Tas “planas” – apsirengti vyro rūbais ir vadovauti kariuomenei vietoj Liutauro. Tokį sprendimą galėjo priimti tik labai stiprios valios, ryžtinga ir drąsi moteris.
Užvirė nuožmi kova, daug žuvo kryžiučių, daug krito lietuvių. “Mirties šešėlis palietė” ir Gražinos veidą. Net mirdama ji nepasisakė kareiviams kas esanti, tik ištikimajam Rimvydui atskleidė paslaptį.
Suprato savo klaidą kunigaikštis Liutauras, nors ir per vėlai. Suprato ir atpirko kaltę, taręs žodžius:
“Ar žinot jūs, kad dega moteris,
Nors ją ir sunkūs kario rūbai dengia?
Nors moteris, bet karžygys dvasia”,
jis užbėgo ant laužo ir sudegė kartu su Gražina.


Raktiniai žodžiai

  • grazinos paveikslas
  • grazina
  • adomas mickevicius grazina

Darbų paieška

Naujausi darbai


Naudingos nuorodos